Как да регистрирам куче на територията на Столична община?

След като стана стопанин на куче, съм длъжен в 3-месечен срок от придобиването му да го регистрирам в общината по постоянния ми адрес. В същата община имам задължение да заплащам годишна такса за притежание на домашния ми любимец. Всяка община в страната сама определя размера на тази такса. За Столична община тя е 24 лева.

Как протича самата регистрация?

Ако не направя регистрация в общината на домашния ми любимец в посочения 3 месечен срок, следва при проверка от контролните органи да ми бъде наложена глоба от 20 лв. до 200 лв.

2. Годишна такса за притежаване на куче заплащам:

3. Кога мога да не заплащам изцяло или частично таксата за притежаване на куче?

Не заплащам едногодишна такса след поставяне на микрочип на домашния ми любимец за първата година от неговото регистриране.

Не заплащам никакви такси, ако кучето ми попада в следните категории:

Актуализира: Велимира Бакалова

Образци:

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Приложение 8 - относно размера на дължимата годишна такса

§ Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

чл.116 - чл. 118, ЗМДТ - относно таксата за притежаване на куче.

§ Закона за защита на животните (ЗЗЖ):

чл. 37, ЗЗЖ - относно задължителната регистрация на куче при ветеринарен лекар;

чл. 39, ЗЗЖ - относно освобождаването от годишна такса за притежаване на куче.

§ Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД):

чл. 174, ЗВДМ - относно задължителната регистрация на куче при ветеринарен лекар;

чл. 175, ЗВДМ - относно освобождаването от годишна такса за притежаване на куче.

чл. 429 ЗВДМ - относно глобата при нарушение изискванията за регистрация на куче

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си