Какво трябва да знам за Европейската централна банка?

Често по подразбиране свързвам Европейския съюз с работата на институциите в Брюксел. Но не само белгийската столица е дом за европейските институции. Франкфурт на Майн приютява една от тях - Европейската централна банка. Какви са нейните задачи, каква е вътрешната ѝ организация и защо е важно да познавамe основните ѝ линии на действие, без да сме част от Еврозоната, ще разбера по-надолу.

С какво се занимава Европейската централна банка?

Европейската централна банка (ЕЦБ) е отговорна за провеждането на паричната политика на ЕС за страните, които са приели еврото. По аналогия на националните централни банки (у нас БНБ), нейната основна задача е да поддържа ценова стабилност в еврозоната (т.е. потребителските цени да не нарастват с повече от 2% на година), като по този начин подкрепя икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза.Само Европейската централна банка има право да разрешава печатането на евробанкноти. Държавите от еврозоната пък имат право да секат евромонети, само след одобрение от страна на ЕЦБ.Сред останалите важни функции на ЕЦБ се открояват:

Важно! От ноември 2014 г. ЕЦБ поема нови задачи в областта на банковия надзор в рамките на единния надзорен механизъм. Сред главните му цели са:

Самият надзор представлява извършването на редовни проверки, за да се гарантира оперативната способност на банките. Той включва преглед на начина, по който те дават и вземат заеми, инвестират и доколко спазват единната нормативна уредба. Провеждат се и т.нар. “стрес тестове”, които проверяват до каква степен големите европейски банки са в състояние да устоят на кризи във финансовия сектор.

Как работи Европейската централна банка?

Европейската централна банка функционира ефикасно, спазвайки два основни принципа на работа – политическа и финансова независимост. Институциите както на национално, така и на общностно ниво не могат да се намесват в работата на ЕЦБ и да оказват влияние върху членовете ѝ при взимането на решения. Тя, от своя страна, е задължена да публикува доклади за дейността си, за да гарантира прозрачността на действията си. Независимостта се гарантира и по линия на финансите – ЕЦБ има свой собствен бюджет, който сама разпределя и разходва. Той се формира от вноски на националните централни банки, които се изчисляват чрез алгоритъм. От това какъв дял има съответната държава в общото население и брутния вътрешен продукт на ЕС зависи каква сума отделя за бюджета на ЕЦБ.

Как е структурирана ЕЦБ?

Управителните органи на ЕЦБ са:

Важно! Генералният съвет към ЕЦБ ще продължи да функционира до присъединяването на всички държави членки към еврозоната.Важно! Председателят на ЕЦБ се избира с единодушие от 19-те държави от еврозоната (т. е. България не гласува на този етап). Мандатът му е 8 години. Към настоящия момент тази водеща позиция заема Марио Драги, чийто мандат изтича през 2019г. [toggles][toggle title=Източници]Договор за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС):чл. 128 – относно правото за емитиране на евробанкноти и евромонети;чл. 130 – относно принципа за политическа независимост;чл. 282, т.1 – относно провеждането на паричната политика в Еврозоната;чл. 283, т. 3 - относно условието за прозрачност на дейността на ЕЦБи чл. 284 – относно организационната структура на ЕЦБ.Протокол (№4) за Устава на Европейската система на централните банки и за Европейската централна банка:чл. 2 - относно функциите на Европейската централна банка;чл. 16 във вр. с чл. 128 ДФЕС - относно правото на емитиране на евробанкноти и евромонети;чл. 44 във вр. с чл.46 - относно правомощията на Генералния съвет към ЕЦБ.Регламент №468/ 2014 - относно задачите на ЕЦБ в рамките на Единния надзорен механизъм.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Лазарова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си