Какво трябва да знам, когато правя спортни залози?

От дете съм футболен запалянко и следя с интерес мачовете на своите любими отбори. В днешно време виждам, че футболните залози са доста нашумели и реших и аз да си пробвам късмета – пък видиш ли и мен ме огрее печелившата звезда. Преди обаче да заложа парите си, бих искал да знам малко повечко подробности за тази така сладка “игра”.

Какво е спортен залог ?

Основната идея на този тип залози е, че моята печалба изцяло зависи от това да предвидя вярно резултатите от спортното състезание, на което залагам - дали резултатът ще завърши с равенство, дали ще има абсолютна победа на конкретен отбор, даже мога да пророкувам точния резултат, ако искам. Такива спортни съзтезания са състезания по футбол, баскетбол, волейбол, тенис, бокс, хокей, състезания с автомобили, мотоциклети и други.Мога да залагам върху резултати от спортни състезания през определен период от време или за определен брой спортни състезания, както и еднократно.

Основни неща, които трябва да знам, преди да заложа

С оглед на това, че става дума за залагане на пари, а в някои случи на доста големи суми, не мога да залагам, колкото и да ми се иска, ако:

Своя залог мога да направя в български левове или в евро. Печалбата, която бих могъл да получа, също може да бъда само в левове или евро. Важно е да знам, че на организатора на залозите му е забранено да ми отпуска заем или кредит под каквато и да е форма, за да участвам в залозите.Важно! Преди да заложа, трябва да проверя дали организаторът на залози, който съм си избрал, има лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта. Това мога да направя тук. Когато знам, че даден организатор няма лиценз и не устройва залозите по предвидения ред, но въпреки това заложа, мога да бъда наказан с лишаване от свобода до 1 година или пробация.

Къде мога да направя своя спортен залог ?

Традиционно залози мога да правя на специално предназначени за това места, наречени пунктове. Но с напредъка на технологиите, вече съм улеснен максимално и мога просто да използвам своя компютър/таблет вкъщи или в кафенето и да направя залог изцяло онлайн. Как става това мога да видя тук.Когато се регистрирам в съответния сайт за спортни залози, е хубаво да знам, че от сайта локализират моя IP адрес. Това означава, че те знаят кой е компютърът, който използвам. Освен това се отчита датата, часът и продължителността на игралната ми сесия в дадена игра. Данните се съхраняват за срок не по-малко от 12 месеца от датата на събирането и обработването им. Цялата тази информация организаторът изпраща автоматично към сървърите на Национална агенция за приходите и Държавната комисия по хазарта.

Как стои въпросът с печалбите?

Печалбата, която мога да получа се определя от:

  1. размера на залозите и съответните предварително определени от организатора коефициенти, или
  2. съотношението между броя на спечелилите играчи и размерите на залозите при предварително установен дял на печалбите.

Когато късметът ми се усмихне и спечеля нещичко, отивам с печелившия фиш на съответния пункт. С фиша доказвам печалбата си, а организаторът на залога е длъжен да ми я изплати. Печалба до 5000 лв. може да ми бъде изплатена в брой, а ако е повече, трябва да предоставя банкова сметка, на която да бъде преведена.Ако пък съм заложил онлайн, печалбата ми се изплаща по безкасов път, задължително през банкова сметка на организатора на играта.

Къде отиват парите от залозите?

Организаторите на спортни залози като всички други организатори на хазартни игри са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение. Приходите от тези вноски постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта и се предоставят на Министерството на младежта и спорта за финансиране на различни одобрени проекти за младежки дейности. Приходите от дейността на така любимото на всички тото - "Български спортен тотализатор" след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби, отиват за:

  1. нуждите на физическото възпитание и спорта;
  2. поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

Какво да направя ако забележа нередност?

Ако сметна, че има някаква нередност в провеждането на даден спортен залог, мога да сигнализирам за това Държавната комисия за хазарта (ДКХ). Сигнал мога да подам писмено (по пощата, по факс, на електронна поща) или устно. Писменият сигнал трябва да го подам в деловодството на ДКХ, където се регистрира, а пък устен сигнал мога да подам на телефон 02/9859 5858.Жалба или сигнал мога да подам дори онлайн. Важно е, когато сигнализирам за даден проблем, да се опитам да опиша възможно най-подробно всички обстоятелства, които са ми известниВажно е да знам, че ДХК ще разгледа жалбата ми само ако посоча моето име, адрес и телефон за връзка, както и тези на нарушителя. Никой няма да ми обърне внимание, ако подам анонимен сигнал или сигнал, отнасящи се до нарушение, извършено преди повече от две години. [toggles][toggle title=Източници]Закон за хазарта (ЗХ):чл. 2 - относно кой може да прави залози;чл. 3 – относно лиценза за хазартна дейност;чл.3, ал.1 - относно изискването за лиценз на организаторите на залози;чл.3, ал.4 - относно валутите, в които могат да се правят залози;чл.6, ал.5 - относно информацията която се извлича от регистрация в сайт за залози;чл.10а, чл.14, ал. 3 - относно разпределянето на приходите от залози;чл. 46 - относно забраната за отпускане на креди и заеми;чл.47 - относно изплащането на печалбите;чл.47б - относно изплащането на онлайн печалби;чл. 60, ал 1, ал. 2 - относно определението за спортен залог;чл.60, ал.4 - относно как се определят печалбите;чл.61 ЗХ - относно периодичността на спортните залози;чл.63, ал.5 - относно някои забрани при правене на залози.НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г.за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходитечл.9 - относно информацията, която организаторите на хазартни игри изпращат до ДХК и НАП.Наказателен кодекс (НК):чл. 327, ал. 3 - относно наказателната отговорност при залози устроени не по предвидения ред.Административнопроцесуален кодекс (АПК):чл. 111, ал.4 -относно подаването на анонимни жалби и сигнали. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Магдалена

Митева

15.9.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си