Какви права имам като автор на музика?

В поредния горещ летен ден решавам да запълня времето си като подобря умението си да свиря на китара заедно с моя добър приятел Стефан. Започвайки да свиря, той получава вдъхновение и добавя текст към мелодията и заедно създаваме песен. Песента звучи много добре и сме убедени, че ще бъде хит. Чували сме за съществуването на авторски права, но не знаем как да подходим от юридическа гледна точка. Какви са правата ни в този случай?

Музикално произведение - що е то?

На първо място трябва да разбера какво е специфичното за авторските права при музикалните произведения. Музикално произведение в най-общ смисъл е мелодия, представена самостоятелно или заедно със специално написан за нея текст- това, което наричам песен. Докато слушам дадена песен, пътувайки за работа или към морето с приятели, аз възприемам едновременно и музиката, и текста й. Особеното тук е, че макар да ги възприемам като едно цяло, юридически нещата стоят различно. Песента представлява мелодия свързана с текст. Това означава, че имаме два отделни обекта (мелодия и текст), което, от своя страна, поражда две самостоятелни авторски права върху тях - за композитора на мелодията и за текстописеца. На практика често различни автори отговарят за създаването на мелодията, съответно текста в еднае песен. Разбира се, ако създам и мелодията, и текста, единствено аз ще съм носител на авторското право върху песента.

А как стоят нещата при съавторство?

Вече стана ясно, че ако моят приятел Симеон композира мелодията на една песен, а аз напиша текста, за двама ни ще възникнат самостоятелни авторски права. Съавторство ще има, когато в горния пример Симеон е композирал мелодията, а аз и приятелката ми Калина заедно сме създали текста. При тази ситуация Симеон ще има авторски права върху мелодията, а аз и Калина - върху текста като съавтори.

Кой може да има авторско право върху музикално произведение?

По отношение на музикалните произведения само физическите лица могат да са първични носители на авторско право, т.е. да бъдат признати като автори на определена творба. Законът ме защитава като автор, защото стига името ми е да посочено върху оригинала на произведението и/или копия/опаковки от него, аз се считам за такъв по силата на законова презумпция (предположение). Разбира се, това предположение може да бъде оборено от друг, но за целта той ще трябва да докаже, че не съм автор в съда.

Какво представляват авторските права?

“Авторското право” всъщност не е едно право, а съвкупност от отделни права, които се разделят на имуществени и неимуществени в зависимост от това дали притежават парична стойност или не (например правото да бъда посочван като автор е неимуществено, а правото на възпроизвеждане на произведението - имуществено). Повече за тях мога да науча тук. Относно музикалните произведения вече си изясних, че авторските права върху една песен в повечето случаи се пораждат за 2 лица - за композитора на мелодията и за текстописеца.

Как обаче става това?

Не е необходимо да има някакъв формален акт или документ. Авторските права възникват автоматично със създаването на произведението. Но за да мога по-лесно да докажа правата си като автор на произведението в един бъдещ спор, е по-добре да го запиша под някаква форма (например върху диск) и така да си спестя излишни трудности на по-късен етап. Също така, за да защитя произведението си, имам правото да поставя символът © пред името ми върху оригинала или копия от него, за да обознача авторството.

А колко време траят авторските ми права върху песен?

По принцип авторското право защитава различните обекти под негова закрила, докато авторът е жив плюс 70 години след неговата смърт. При музикалните произведения това положение се запазва, но с малка разлика - срокът от 70 години започва да тече след смъртта на композитора на мелодията/текстописеца. Например аз съм автор на мелодията на една песен, а сестра ми - на текста. В този случай срокът от 70 години ще започне да тече след смъртта на по-късно починалия от нас, независимо дали сме посочени като съавтори на песента, или само на отделните й части (мелодия и текст).

Какви всъщност права имам като автор на музикално произведение?

Както вече разбрах, авторското право е съвкупност от отделни имуществени и неимуществени права. Най-важните неимуществени права, които имам, са:

Като автор на музикално произведение имам и правото да отстъпвам редица свои правомощия срещу възнаграждение. Най-важните от тях включват:

NB! В случай че упражня правото на преработка, най-вероятно ще се получат нови произведения, например вариации, аранжименти и/или оркестрации. Трябва да внимавам, защото в посочения пример само първите две се закрилят от закона, докато оркестрацията не се счита за самостоятелно произведение и не мога да претендирам за авторски права върху нея.Важно! След смъртта ми авторските права върху създаденото от мен музикално произведение се придобиват от моите наследници. Повече информация за наследяването на авторските права мога да намеря тук.

Как да упражня правата си?

Наясно съм с основните правомощия, които имам като автор на музикално произведение. Как обаче да ги упражня на практика? Например искам да отстъпя правото на публично ползване, за да може песента ми да се върти по радиото или в заведения/барове/дискотеки, за да се популяризирам като творец. За целта трябва да сключа договор, в случая за публично ползване, с някое от изброените. Тук имам 3 възможности:

  1. Да сключа тези договори сам. Това е най-изчистеният вариант, тъй като аз договарям директно с лицата, които искат да ползват моето произведение (наричани по-надолу ползватели). На практика обаче това ще е много трудно, тъй като освен радиостанции и заведения има хиляди други потенциални обекти, на които бих могъл да отстъпя това право, и физически ще е много трудно да се договоря с всеки един от тях поотделно;
  2. Да подам молба за членство в дружество за колективно управление на права, което в последствие да сключи договора от мое име. Какво представляват тези дружества? В зависимост от тяхната сфера на дейност те договарят от името на своите членове използването на техните произведения. Такива са "Музикаутор”, “Профон”, "Филмаутор" и др. По-подробно за тях и тяхната дейност - тук.
  3. Ако имам сключен договор с музикален издател и двамата сме членове на организация за колективно управление на права, то отново отстъпването става чрез нея, но във веригата се добавя още 1 участник - в случая музикалният издател. Сключвайки договор с него, аз се съгласявам да му отстъпя правото да възпроизвежда, разпространява и разрешава използването на моето произведение по всякакъв начин. В замяна той ми дава процент от получените нетни приходи и се задължава да направи всичко възможно, за да следи за спазването на моите права и развитието на кариерата ми като творец.

Аналогично, чрез отделни договори мога да отстъпвам и останалите свои права срещу получаването на възнаграждение. Разбира се, дали и как ще сключа тези договори зависи единствено от мен, това е само една възможност, която законът ми предоставя, но не и задължение.Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title=Източници]Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП):чл. 2 – относно възникването на авторското право;чл. 3 – относно обектите на авторско право;чл. 5 – относно носителя на авторско право;чл. 8 – относно съавторството;чл. 15 – относно неимуществените права върху обекти на авторско право;чл. 18 – относно имуществените права върху обекти на авторско право;чл.27 - чл.35– относно времетраенето на авторското право;чл. 43 - чл. 54 - относно издателския договор;чл. 94 - чл. 94щ1 - относно колективното управление на авторски или сродни на тях права;чл. 85 - относно понятието за продуцент;пар. 1, ал. 1 ДР - относно правото на поставяне на символа ©.“Авторско право и сродните му права”, изд. “Сиби”, 2013 - Георги Саракинов“Авторското право в музиката”, изд. “Сиби”, 2009 - Георги Саракинов[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Атанас

Григоров

10.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си