Кой казва, че трябва да работя в офис? Работа от разстояние

'- Добър ден!- Добър ден, заповядайте!- Зарадвахте ме с тази бърза покана за интервю! Работа от разстояние… При това с трудов договор...- Дотук много точно казано!- Чудесно! Лятото кажи-речи дойде и ще се радвам да не договарям с месеци напред отпуската…- Всъщност предварителното известие остава като клауза по договора.- Така ли… Но пък сам/а ще организирам работното си време, нали?- И това не е точно така. Може би преди всичко е добре да поговорим за особеностите на работата от разстояние? Сега ще Ви обясня малко повече…

Какви са особеностите на работата от разстояние?

Работата от разстояние или дистанционната работа (от англ. Telework) е форма за организиране на работния труд, извън помещенията на работодателя. Използването на информационни технологии е в центъра на дейността. Целта под законодателното перо:

Важно! Формата на собственост на предприятието, за което работя от разстояние (държавна, общинска или частна), е без значение.

Какви са правата ми при работа от разстояние? Каква е сигурността, която законът ми гарантира?

Добре е да знам, че конкретните условия за работа се определят в индивидуалния или в колективния трудов договор за работа от разстояние. Ето за какво се споразумявам чрез подписа си:

Важно! Работата от разстояние има изцяло доброволен характер! В случай че работодателят ми предложи да премина към работа от разстояние чрез допълнително споразумение към индивидуалния ми трудов договор, имам пълното право да откажа предложението. Евентуален отказ от моя страна няма да доведе до негативни последици за мен в бъдеще.Внимание! Първо съществено различие от надомната работа! За своя сметка работодателят е длъжен да ми осигури:

Внимание! За някои видове дейност се налага монтирането на система за видео наблюдение. За целта трябва да дам изрично писмено съгласие. Работодателят е длъжен да зачита правото ми на лично пространство! Въпреки че е работа от разстояние в помещение, което не е притежание на работодателя, той носи отговорност за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Дори и от разстояние - работата си е работа. Какви са задълженията ми?

Ето част от най-важните задължения, които следват след сключването на договор за работа от разстояние:

Също така съм длъжен/а да спазвам правилата за:

Клише или не правилата са за това, за да се спазват. Противният случай ще означава понасянето на отговорност от моя страна. Важно! Кой контролира за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труда ми?

Време е за нейно височество Кулминацията! Как отчитам работното си време? Как се определят почивките и отпуските ми?

Тук се ситуира моята най-голяма въпросителна. Една от съществените разлики между работата от разстояние и надомната работа е работното ми време. От осем до пет с почивка по обяд? В непринудения разговор с Кодекса на труда, ето какъв отговор получавам:

[toggles][toggle title=Източници]Кодекс на труда (КТ):чл. 107 з, ал. 2 - относно доброволния характер на дейността; чл. 107 з, ал. 4 - относно сигнализиране при наблюдение за повреда на оборудването;чл. 107 з, ал. 6, ал. 7 - относно правата ми при сключване на договор за работа от разстояние;чл. 107 и, ал. 1 - относно организиране на работно място;чл. 107 и, ал. 2, ал. 5, ал. 6 - относно правата ми при сключване на договор за работа от разстояние;чл. 107 и, ал. 3 - относно изискванията към работодателя; чл. 107 и, ал. 7 - относно писмената информация за носенето на отгоровност и налагането на санкции;чл. 107 к, ал. 4 - относно отговорността при организирането на работа и спазване правилата за здраве и безопасност на труда;чл. 107 к, ал. 5 - относно контрол на дейността при работа от разстояние;чл. 107 л, ал. 1 - относно продължителност на работното време при работа от разстояние;чл. 107 л, ал. 5 - относно отчитане на работното време при работа от разстояние;чл. 107 л, ал. 6 - относно почивките и отпуската при работа от разстояние;чл. 107 н, ал. 4 - относно предотвратяване на изолация на работника/служителя; чл. 107 о, ал. 1 - относно достъпа до обучения и развитие в кариерата. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

3.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си