Длъжникът ми фалира. Какво ще получа?

Как да си поискам вземането?

След като решението на съда за откриване на производството по несъстоятелност се впише в Търговския регистър, започва да тече едномесечен срок, в който писмено трябва да предявя вземанията си пред съда по несъстоятелността (окръжния съд по седалището на търговеца). Заедно с това трябва да посоча:

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Разбира се, възможно е аз, като кредитор, да се присъединя към производството по несъстоятелност едва във фазата за предявяване на вземанията - тоест не аз да съм бил този, който е поискал пред съд откриване на производството. Ако е така, няма за какво да се притеснявам - при разпродажбата на длъжниковото имущество аз ще получа същото, което бих получил, ако аз бях поискал фалит.

Ако изпусна този едномесечен срок, мога да предявя вземането си в нов двумесечен срок, но има санкция за забавянето ми – вече не мога да оспорвам вземането на друг кредитор (ако например ми се струва, че такова вземане не съществува), както и ако има вече направено разпределение на имущество, аз не мога да участвам в него.

Много е важно тези срокове да не се изпуснат, защото ако ги пропусна, дори да съм осъдил длъжника, окончателно губя възможността да участвам при бъдещото разпределение на имуществото. Поради това трябва като добросъвестен търговец да следя внимателно поведението и действията на бизнес партньорите си и най-вече на тези от тях, които имат финансови затруднения, като периодично проверявам в търговския регистър, който е публичен и достъпът до него е безплатен.

Списък на вземанията и защитата ми срещу грешни вписвания

Синдикът съставя списък на вземанията, който е на разположение на мен и на останалите кредитори в канцеларията на съда. Ако ми се струва, че някои от вземанията по този списък са “изфабрикувани” от длъжника и любим нему кредитор, имам право:

Обявяване в несъстоятелност и започване осребряването на имуществото

След като всичко гореописано се осъществи, остава само съдът да обяви длъжника ми в несъстоятелност и да се започне разпродажба на имуществото му.

Какво ще получа?

След като се разпродаде част или цялото имущество, се разпределят събраните парични средства в следния ред:

Актуализирал: Христо Милчев

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Търговски закон

чл. 685 и 688, ТЗ - относно предявяването и допълнително предявяване на вземането ми

чл. 686, ТЗ - относно списъкът на вземанията, съставен от синдика

чл. 690, ТЗ - относно оспорването на вземане, включено в списъка

чл. 692, ТЗ - относно одобряването на списъка от съда

чл. 694, ТЗ - относно предявяването на иск за установяване на вземането

чл. 722, ТЗ - относно реда за изплащане на вземанията

§Закон за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

чл.22 и 23, ЗГВРСНР - относно размера на гарантираните вземания

§ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

чл. 14, ЗБДОО за 2015 г. - относно максималния размер на гарантираните вземания

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велизар

Величков

13.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си