Кога КАТ може да свали регистрационните табели на колата ми?

Имам дългогодишен опит като шофьор и всеки ден използвам личния си автомобил, за да стигна до работа. От началото на 2017 все се говори по новините, че влизат в сила някакви промени и при извършване на нарушения могат да ми свалят регистрационните табели. Чувам, че за няколко дни вече десетки нещастни шофьори са останали без табели и за да не ставам част от статистиката, искам да знам в какви случаи мога да понеса тази санкция.

Кой може да ми свали регистрационните табели?

В допустимите от закона случаи, когато при контрол на движението по пътищата служителите на МВР установят нарушение от страна на шофьора, имат право да приложат мярката отнемане на табели с регистрационен номер. Служителите съставят акт за установяване на нарушението, след което изземват свидетелството за регистрация на моторното превозно средство (МПС) и свалят табелите с регистрационния номер.

За какви нарушения могат да бъдат свалени табелите на автомобила ми?

За щастие не за всяко нарушение на Закона за движение по пътищата ще ми бъдат снети регистрационните табели. Такава мярка ще ми бъде приложена само в случаите, когато:

Важно! Не могат да ми свалят регистрационните табели, ако не аз-собственикът шофирам автомобила, а друго лице, което притежава свидетелство за управление на МПС. В този случай предвидената мярка е спиране от движение на МПС за срок от 1 месец.Важно! Понятието моторно превозно средство включва не само автомобили, но и всяко пътно превозно средство, което е снабдено с двигател за придвижване - мотори, мотопеди, камиони и други.

За какъв срок ще ми бъде отнето свидетелството за регистрация на МПС?

Минималният срок, за който оставам без свидетелство за регистрация на автомобила ми и табели, е 6 месеца, а максималният – 1 година. След изземване на табелите имам 12-часов срок, в който аз или друг правоспособен шофьор (ако са ми отнели и книжката) можем да премести колата ми до място за съхранение или до най-близкото населено място. След изтичане на срока нямам право да си върна старото свидетелство за регистрация, а трябва да си издам ново.

Мога ли да обжалвам заповедта за снемането на табелите?

Отнемането на свидетелството за регистрация на МПС и свалянето на регистрационните табели е вид принудителна административна мярка, която се прилага с административен акт. Като такава аз мога да я обжалвам пред съда или по административен ред в 14-дневен срок от съставянето на акта. По административен ред означава, че мога да подам жалбата си до директора на съответната дирекция на МВР, който е компетентният орган да разгледа случая. Той може да се произнесе с решение по съществото на спора или да отхвърли жалбата ми. Ако се произнесе с решение по същество, мога да обжалвам последното пред съда, но само относно неговата законосъобразност (т.е. мога да го обжалвам, ако смятам, че процедурата по издаването му не е спазена или не е издадено от компетентен орган например, но не и ако смятам, че самото решение е неправилно). Ако пък директорът на дирекция МВР отхвърли жалбата ми, мога да обжалвам единствено административния акт (срещу който е била насочена жалбата ми) отново пред съда и пак само за неговата законосъобразност. Основание да оспоря законосъобразността на акта имам, ако смятам, че е налице:

Мога и директно да обжалвам свалянето на регистрационните ми номера пред компетентия административен съд отново относно законосъобразността на акта.

А могат ли да ми наложат и глоба?

Тъй като съм извършил нарушение, може да ми бъде наложена и глоба (различна в завсимост от извършеното от мен нарушение). В този случай ще ми бъде съставен акт за установяване на извършеното от мен нарушение, а въз основа на него - ще ми издадат наказателно постановление, с което ми се налага глобата. Повече за това как да обжалвам наказателното постановление мога да науча тук.Внимание! Това не означава, че ми се налагат две наказания - принудителната мярка е само средство, с което се ограничава възможността ми да продължа извършването на нарушение, докато глобата е същинската санкция за неправомерното ми поведение.Актуализира: Юрия Марковска[toggles][toggle title=Източници]Закон за движение по пътищата(ЗДвП):чл. 165, ал. 2, т. 2 – относно възможността на компетентните органи да изземат регистрационни табели;чл. 172, ал. 4 - относно ред за установяване на нарушение и прилагане на принудителна административна мярка изземване на табели;чл. 171, т. 2а – относно изземване на табели, условия, срок;чл. 171, т. 2г, подт. и) – относно извършване на предвидените нарушение от лице, различно от собственика;чл. 172, ал. 7 – относно възможност за преместване в 12-часов срок;ДР пар. 6, т. 11 - относно понетието МПС.Административнопроцесуален кодекс (АПК):чл. 93, ал. 1 – относно административен ред на обжалване;чл. 98, ал. 2 – обжалване на решение на административния орган;чл. 145, ал. 1 - относно обжалване на ПАМчл. 146 - незаконосъобразност на административен актчл. 148 – относно ред за обжалване;чл. 149, ал.1 – относно срок за обжалване.Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):чл. 36, ал.1 - относно съставяне на акт за установяване на решение;чл. 59, ал. 1 - относно обжалване на наказателно поставление.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си