Mерки за сигурност на летището

Предстои ми пътуване със самолет. Дали става въпрос за дългоочаквана екскурзия, посещение на нова дестинация или пък командировка – във всички случаи трябва да съобразя с мерките за сигурност на летищата, за да избегна неприятни изненади.Най-общо казано е необходимо да се запозная с:

Как протича проверката на пътници и ръчен багаж?

При преминаване през пункта за проверка съм длъжен:

Основният метод за проверка на пътниците в ЕС е чрез скенер. Мога да откажа да бъда проверен(а) с такъв скенер, но в такъв случай ще ми бъде извършена алтернативна проверка. Скенерите на летищата не използват йонизиращо лъчение и не създават достатъчно ясно изображение, за да мога да бъда идентифициран. Изображенията не се записват или съхраняват.

Какви предмети е забранено да нося в багажа си?

В ръчния си багаж не мога да пренасям:

Това са само част от забранените предмети. Окончателната преценка е в правата на проверяващия.NB! Експлозиви и запалителни вещества не могат да бъдат пренасяни нито в ръчния, нито в регистрирания багаж. NB! Oграниченията по отношение на размера и броя на ръчния багаж се определят от самите авиокомпании. Еднакви ли са изискванията във всички държави-членки на ЕС? Въпреки че изискванията за отделните летища могат да се различават, в Европейския съюз са валидни общоприети стандарти. Така всяко летище разработва и прилага собствена програма за безопасност, която да се основава върху правото на ЕС. Освен това държавите-членки могат да въведат по-строги мерки от общите стандарти (напр. при заплаха от терористичен акт).NB! Преди да пътувам, трябва да проверя актуалните изисквания на сайта на летището или да се свържа със съответната авиокомпания.

Какво да разбирам под “течности, аерозоли и гелове”?

Част от условията се прилагат за течности, аерозоли и гелове. Те включват:

Този списък не е изчерпателен. Към него могат да бъдат отнесени и други продукти със сходни характеристики.

Има ли ограничения за обема и опаковката на течностите, които пренасям?

Да, има такива. Течностите (респективно аерозолите и геловете) трябва:

NB! Имам право да пренеса само един плик в ръчния си багаж.

Съществуват ли изключения от това правило?

В контейнери над 100 милилитра мога да нося медикаменти, диетични храни и бебешки храни, предназначени за прием по време на пътуването поради здравословни причини или заради специален хранителен режим.Ограниченията не се прилагат и за течности, които съм закупил(а) от магазините, намиращи се след пунктовете за проверка. Тези стоки се поставят в специален запечатан плик при закупуването им. Не трябва да отварям плика преди да достигна крайната дестинация. Разрешено е той да бъде отварян само от служителите по сигурността за проверка.[toggles][toggle title=Източници]Регламент 300/2008:чл. 4- относно мерките за сигурност; чл. 6- относно приемането на по-строги мерки от общите стандарти;чл. 12 - относно разработването на програма от всяко летище.Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията:чл. 4.1.1.1. - относно необходимостта от сваляне на връхната дреха при проверка;чл. 4.1.1.2. д) - относно проверката със скенер;чл. 4.1.1.10. а) - относно изискването скенерите да не съхраняват изображения на пътника;чл. 4.1.2.2 - относно проверката на течностите в ръчния багаж;чл. 4.4.1 и Притурка 4 - B - относно списъка със забранени предмети;чл. 4.0.4. а) - относно течносите, аерозолите и газовете;чл. 4.1.3.1. а) - относно пренасянето на течности, аерозоли и газове;чл. 4.1.3.1. б) - относно течностите, закупени от магазините, намиращи се след пунктовете за проверка.Регламент (ЕО) № 272/2009:Приложение към Р (ЕО) № 272/2009 на ЕК, Раздел Б - относно списъка със забранени предмети[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Дарина

Христова

19.4.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си