Лична здравна книжка - кога ми е необходима?

Кандидатствах за работа като готвач в един ресторант и одобриха кандидатурата ми. Във връзка с предстоящото започване на работа ме уведомиха, че трябва да си направя лична здравна книжка, която да служи за свидетелство, че мога да работя в хранително-вкусовата сфера, без да застрашавам здравето и живота на клиентите на заведението.

Какво представлява личната здравна книжка?

Личната здравна книжка е документ, който съдържа данни за проведени изследвания, предвидени като задължителни преди постъпване на работа в някои определени сфери. Това важи за лицата, работещи във:

  1. детските заведения - ясли и детски градини и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;
  2. специализираните институции за възрастни;
  3. водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;
  4. предприятията, които произвеждат и/или търгуват с храни;
  5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Какви са необходимите изследвания, които трябва да си направя?

Изследванията, чиито резултати се вписват в книжката, са следните:

  1. преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ за работещите в детски ясли и детски заведения;
  2. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство;
  3. изследвания за чревни хелминти и протозои;
  4. провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту - за тези, които ще работят в детски заведения.

Тъй като ще ставам готвач, трябва да си направя първите две, но за тези, които ще работят в бръснарски, фризьорски или козметичен салон, е нужно единствено да отидат на преглед при личния си лекар. През такъв трябва да мина и аз, за което дължа потребителска такса на лекаря си. След като премина прегледа, докторът трябва да впише в книжката дали съм боледувал от заразни заболявания и при съмнение, че нещо не ми е наред - да ме пренасочи за още изследвания, докато всички се уверим, че е безопасно да ви приготвям супата.

А след като се изследвам – какво следва?

Да, това не е краят. Докторът се е уверил, че съм жив и здрав, сложил ми е един печат със своя универсален идентификационен номер, написал е „допуска се до работа“, но аз трябва да отида и до Регионалния здравен инспекторат (по настоящия ми адрес). Там трябва да подам заявление за заверка и регистрация на книжката си. Мога да получа бланка на място или да си изтегля от сайта на РЗИ по настоящия ми адрес образец и да си го попълня вкъщи. Трябва да си нося документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес, което мога да си издам в общината. Това ми се налага само ако настоящият адрес е различен от постоянния – иначе лична карта е достатъчна.

А откъде всъщност да си взема здравна книжка и колко струват всички процедури? А колко време отнема всичко това?

Здравна книжка мога да си закупя направо от лабораторията, където съм избрал да си направя изследванията, има и в някои книжарници. Следва и сам да си закупя консумативите за провежданите изследвания – това мога да направя във всяка аптека (не струват повече от 1-2 лв). Добре е, да се подготвя да почакам обаче, защото изисква технологично време от 2-3 дни, докато изследванията станат готови. Цената на изследвания за здравна книжка варира в различните лаборатории от 15 до 25 лв.Такса за заверката и регистрацията на здравната книжка в РЗИ не се заплаща.Отделно трябва да знам, че всяка година трябва да си правя същите профилактични изследвания, които да се вписват в здравната ми книжка.Актуализира: Юрия Марковска[toggles][toggle title=Източници]Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населениеточл. 23, ал. 1 – относно ред за издавaне на удостoвeрение за настоящ адресНаредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салоничл. 1 – лица, задължени да си издадат здравна книжкачл. 3, ал. 1, т. 2, 3, 4 – видове изследвания, през които трябва да преминат лицата, задължени да си издадат здравна книжкачл. 4, ал. 2 – относно преглед от ОПЛ и заверка на книжката чл. 4, ал. 3 – относно необходими документи за заверка/ регистрация на лична здравна книжкачл. 5 – относно задължение за вписване на профилактични изследвания ежегодно[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си