Е-услуги на НОИ

Доскоро трябваше да подавам документи до НОИ, обикаляйки по гишета в НАП и НОИ и чакайки на дълги опашки. От 01.01.2015 г. за работодателите, самоосигуряващите се лица, лекуващите лекари, лекарските комисии (ТЕЛК и НЕЛК), зъболекарите и лечебните заведения съществува значителното улеснение да подават данни до НОИ по електронен път. Това става чрез т.нар. Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (ИСЕОДД).

Защо да си правя регистрация?

Регистрация в сайта на НОИ с БУЛСТАТ и електронен подпис следва да направя само ако съм самоосигуряващо се лице, работодател, началник на лечебно заведение, лекар на свободна практика или зъболекар. Ако съм работник или служител, работодателят ми има достъп до данни, прави справки и подава документи вместо мен безплатно.NB! Ако искам да подам жалба, трябва да отида в териториалното поделение на НОИ. За всички останали услуги мога да правя справки и да подавам заявления онлайн в сайта на НОИ, ако не ми се чака на опашка.

Списък на е-услугите на НОИ

Регистрация си правя, за да имам достъп до следните по-важни е-услуги:

Регистрация в сайта на НОИ

За да мога да подавам информация до НОИ, трябва да се регистрирам в уеб-приложението на НОИ. След като влезна в приложението, избирам “Вид потребител” от падащото меню. Регистрацията за самоосигуряващо се лице, работодател, лекар, зъболекар или лечебно заведение става чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). За да използвам КЕП, трябва да имам инсталиран в браузъра или на компютъра ми сертификат. Самият сертификат има срок, за който е издаден, така че е необходимо и сертификатът ми да е валиден. КЕП съдържа единния индентификационен код (ЕИК) на фирмата ми или ЕГН-то ми, ако съм самоосигуряващо се лице. Обикновено КЕП се издава на флаш драйвър, т.е. за регистрацията в приложението на НОИ трябва да вкарам флашката в компютъра ми и компютърът ми да я разчете. След това приложението проверява дали информацията от флашката е вярна, като сверява с база данни на НОИ и НАП.Активира се функцията “Потребителска регистрация”. На екрана мога да видя моите лични данни или данните на моята фирма. Те се копират от сертификата и не могат да бъдат променяни. В полето “Имена на лицето, посочено като автор в удостоверението на КЕП” задължително трябва да въведа поне фамилното ми име. Освен това трябва да попълня всички полета в частта “Контактни данни” (имейл адрес, телефон за връзка и др.) Преди да запиша регистрацията, приложението ми дава възможност да избера за кои услуги ще използвам програмата:

След като запазя въведените данни, ако регистрацията ми е успешна, следва да получа потвърдителен имейл и в програмата да се появи съобщение за това.При следващо влизане в уеб-приложението, трябва отново да избера вид потребител. Функциите, които съм избрала при регистрацията, ще бъдат достъпни.[toggles][toggle title=Източници] Кодекс за социално осигуряванечл.4а и чл.5, ал. 2 - относно самоосигуряващите се лицачл.5, ал.7 - относно задължението на осигурителите да подават данни до НОИ за лицата, работещи при тяхчл.117 - относно обжалването на актове на НОИчл.118 - относно атакуването на актовете на НОИ по съдебен ред Административно процесуален кодексГлава шеста относно оспорване на актове по административен ред Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряванечл.14, 17 и 18 - относно подаване на удостоверения по електронен път до НОИ Инструкция за работа с уеб-приложение на НОИ "Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни" Официален сайт на НОИ[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

1.2.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си