Велико народно събрание - свикване и правомощия

Във връзка с миналия референдум и промените в избирателната система, които може да настъпят, често в медийното пространство се споменава за свикване на Велико народно събрание. Тъй като вярвам, че това е от голяма значимост за държавата, искам да знам с какви въпроси се занимава този орган.

Какво представлява Великото народно събрание?

Великото народно събрание(ВНС), наричано още учредителна власт, е държавен орган, който поставя основите и определя насоките на развитие на държавата. Неговото свикване и правомощия се съдържат в Конституцията на Република България. Първото ВНС у нас избира първия български княз - Александър Батенберг през далечната 1879 г., а последното – сега действащата Конституция от 1991 г. Главни правомощия на ВНС са да изменя и приема нова Конституция – акт, който е в основата на развитието на социално-икономическите отношения. Това е така, защото обхваща основните права и свободи на гражданите, както и принципите, от които следва да се ръководят управляващите при изпълнение на правомощията си. Например, ако днес в основата на Конституцията е залегнал принципът на свободна стопанска инициатива и неприкосновеност на частната собственост, то в Конституцията от 1971 г., действала по време на социализма, те отсъстват.

Как се свиква Велико народно събрание?

Именно защото ВНС има твърде отговорна и важна задача, е изграден специален режим за неговото свикване:

Важно! Въпреки че може да изменя Конституцията, ВНС не може да се произнася по всички въпроси, които сметне за добре, а само по тези, за които е изрично свикано! Щом го направи, следва да преустанови работата си и да се разпусне. В някои неотложни случаи обаче може да се наложи ВНС да продължи дейността си като Народно събрание. Така става след приемане на сега действащата Конституция, когато през 1991 депутатите от VII ВНС продължават дейността си по-дълго от предвиденото поради сложната политическа обстановка в страната.

Какви въпроси разглежда и решава ВНС?

Правомощията на учредителния орган са закрепени в действащата Конституция. ВНС:

Само Великото народно събрание ли може да променя Конституцията?

Като основен законодателен орган на България – Народното събрание също има правомощието да изменя Конституцията на България. Например, през декември 2015 народните представители взеха решение да изменят и допълнят главата за съдебната власт и да разделят Висшия съдебен съвет на две колегии. За най-важните въпроси обаче следва да бъде свикано Велико народно събрание.Важно е да се отбележи, че всички посочени правомощия принадлежат единствено на ВНС. Никой, дори и ние - гражданите не можем пряко да предизвикаме такава промяна във върховния закон, която е от компетентността на учредителния орган. Добре е да знам, че гражданите могат да решават въпроси само от компетентността на Народното събрание, с известни изключения - например не подлежат на промяна разпоредбите, които определят данъци и такси.[toggles][toggle title=Източници]Конституция на Република Българиячл. 1- относно форма на управлениечл. 2- относно държавно устройствочл. 4, 5 - относно принципните положения в Конситуциятачл. 19 - относно свободна стопанска инициативаглава 2 (чл.28-32, чл.37, чл.57) - основни права на гражданитеглава 6 - относно промените в главата за Съдебна властглава 9 (чл. 153-163) - относно правомощията на ВНС Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)чл. 9 - относно възможността на гражданите да участват в промяната на конституцията Решение № 3 от 2003 г. на Конституционния съд Конституционно право, Стойчев, Ст., изд. Сиела, 2002.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

27.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си