Прекратяване на производство по ликвидация

Бизнесът не вървеше и със съдружниците взехме решение за прекратяване на търговското дружество. Стартира производство по ликвидация. През това време обаче нещата на пазара се раздвижиха и започнахме да съжаляваме. За щастие не бяхме разпределили имуществото, имаше обратен път назад. Взехме единодушно решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дружеството. Кога се стига до прекратяване на ликвидацията и кога е възможен “рестарт” на дейността?

Производството по ликвидация се прекратява, когато e:

В последните две хипотези производството по ликвидация завършва не с един очакван край, а с едно ново начало - било то по старому или чрез разпределение на дружественото имущество в други дружества.Важно! Има много важни особености в това производство и винаги е добре да работя със специалисти - мога да пусна запитване на тази страница и да получа съдействие.

Кога можем с останалите съдружници да се разберем за “рестарт” на търговската дейност и прекратяване на производството по ликвидация?

За съжаление, не винаги е възможен обратен път назад. Законът разрешава да вземем решение за преобразуване или продължаване на ТД само когато започването на ликвидация е било плод на наша воля. Т.е. в случаите на доброволна ликвидация, напр. при взето решение от общото събрание за такава.Важно! Когато ТД е прекратено по принудителен ред, с решение на съда или акт на контролен административен орган, връщане към дейността не е възможно.Законът допуска едно единствено изключение - когато съдът е постановил решение за прекратяване на ТД въз основа на искане на прокурора поради липса на вписан в търговския регистър (ТР) управителен орган на дружеството (при дружество с ограничена отговорност (ООД) - управител в продължение на 3 месеца; при акционерно дружество (АД) - член на съвет в срок от 6 месеца). Ако такова вписване бъде направено по време на съдебния процес, делото следва да бъде прекратено и нашето ТД да продължи дейността си.

Какви конкретни действия трябва да извършим, за да стопираме и рестартираме?

  1. Първо, необходимо е на заседание на общото събрание да вземем решение за продължаване на активна търговска дейност с предвиденото в закона мнозинство. (При АД е достатъчно мнозинство ¾ от представения на заседанието капитал. При останалите търговски дружества е необходимо единодушие на съдружниците - дори един да е "контра", продължение не може да има.) На заседанието трябва да изберем нови управителни органи, тъй като по време на ликвидацията управителни функции изпълнява ликвидаторът.
  2. Второ, трябва да е останало дружествено имущество - да не е започнало изплащане на ликвидационните ни дялове чрез окончателно разпределяне на това, което останало след удовлетворяване на кредиторите. При капиталовите ТД трябва да е останало имущество, което покрива минималните законови изисквания за размер на капитала - при ООД 2 лв., при АД 50 000 лв.
  3. Трето решението за връщане на дружеството “в играта на пазара” се вписва в ТР от ликвидатора, след което се прекратяват неговите правомощия.

Важно! При прекратяване на ликвидацията поради преобразуване е необходимо освен решение за продължаване на дружеството, да се вземе отделно решение за самото преобразуване. Разликата е в необходимото мнозинство. (При преобразуване е необходимо следното мнозинство: при персонални ТД - единодушие; при ООД - ¾ от целия капитал; при АД - ¾ от представения на заседанието капитал.)

Последици от връщането към активна търговска дейност на дружеството - какви са те?

[toggles][toggle title=Източници] Търговски закон (ТЗ):чл. 261а ТЗ - относно преобразуване на ТД в ликвидация;чл. 262пТЗ - относно необходимото мнозинство за преобразуване на ТД;чл. 274 ТЗ - относно продължаване на ТД в ликвидация;чл. 611, ал. 3 ТЗ - относно преминаването от производство по ликвидация към производство по несъстоятелност.Антонова, А. Ликвидация на търговски дружества. С.: Сиела, 2012.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

14.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си