Аз съм хулиган. Що е то обществен ред?

Аз съм член на обществото, но намирам неговите порядки за незадоволителни. Пълнолетен и вменяем съм и имам право на мнение. Прекрачвайки общоприетите рамки на законното и моралното, решавам емоционално и невъздържано да изкажа и покажа позицията си по неправомерен начин. Аз съм хулиган и нарушавам обществения ред.

Що е то обществен ред?

Противно на очакванията ми на запознат с правата ми хулиган, определение в някой закон няма. Според Конституционния съд „обществен ред“ е „установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права“. Затова, в случай, че ме обвинят, че „нарушавам обществения ред“, трябва да имам предвид всичко, което е описано в закони, наредби, укази и пр. и е свързано със спокойния, нормален живот на гражданите. Общественият ред е самоцел, към която трябва да се стреми и спазва всеки гржданин - задължение, което аз, в качеството си на хулиган, не разбирам и отказвам да разбера. Затова и ще си понеса съответните последствия.

Аз съм хулиган!

Хулиганството е престъпление и последиците му са като на всяко друго такова. Нося наказателна отговорност за всяка своя "грешка", с която нарушавам обществения ред.

За да бъда третиран като хулиган, трябва да съм извършил непристойни действия, които явно противоречат на това, което е възприето в обществото за морално и редно (напр. осквернявам ликовете на национални герои или горя на публично място и показно Конституцията на Републиката). С действията си аз трябва да:

Важно! Съществена е втората предпоставка. Задължително е, за да бъда счетен за хулиган, да имам хулигански подбуди. Това означава, че съзнавам или допускам, че с поведението си грубо нарушавам обществения ред и изразявам абсолютното си незачитане към обществените порядки.

Тези „изисквания“ могат да бъдат изпълнени по различни начини като напр.:

За „хулиганство“ мога да бъда наказан алтернативно с:

Като хулиган трябва да имам предвид, в случай че бъда осъден ефективно, ще бъда по-тежко наказан (няма вариант, в който да не „лежа“ в затвора), ако:

Както при всяко друго престъпление, очаква се да бъда задържан. Ако ме арестуват за извършената хулиганска проява, добре е да следя за спазването на правата ми при ареста и задържането.

Ако деянието ми отговаря на горепосочените изисквания, срещу мен ще бъде образувано наказателно производство. В моя полза е да съм наясно с правата и задълженията си като “обвиняем” в наказателния процес и да потърся адвокат.

Важно! Ако съм малолетен (под 14 г.) или непълнолетен (между 14 и 18 г.) и действията ми отговарят на критериите за „хулиганство“, не мога да бъда осъден на „лишаване от свобода“ и за мен се прилагат особени правила (по глава 3, глава 6 от Наказателния кодекс и Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни).

Ако хулиганската проява ми е първа и може да се окачестви като "маловажен случай", може и да ми се размине да бъда съден. Така се третират и случаите на “дребно хулиганство.”

Относно правата, които имам при извършване на “дребно хулиганство”, може да прочетете повече на Какви са правата ми при “дребно хулиганство”?

Актуализирал: Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]§Решение на КС от 4.06.1996 по дело № 1 от 1996 г. – понятие за „обществен ред“.

§ Наказателен кодексчл. 325 относно хулиганството и квалифицираните му състави.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Терзиев

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си