Какво е Конституционен съд и как защитава правата ми?

Аз съм български гражданин, мога ли като такъв да сезирам Конституционния съд? Какви са функциите на съда, с какво той е по-различен от другите съдилища - какви дела гледа?Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията. Конституционният съд в България е институция извън системата на общите съдилища.Той е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от заложения правен ред в Конституцията.

Какви са функциите на Конституционния съд?

Конституционният съд:

Актовете на Конституционния съд са решения, определения и разпореждания. Съдът се произнася с решения по възникналите спорове. Решенията се обнародват в официалния раздел на "Държавен вестник" в 15-дневен срок от приемането им и влизат в сила 3 дни след обнародването им . Те са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

Кой може да сезира съда?

Аз като гражданин не мога да подам жалба до Конституционния съд. Той действа по инициатива на определени в Конституцията лица:

Как Конституционният съд защитава правата ми?

Нарушени са правата и свободите ми като гражданин. Щом не мога да сезирам пряко Конституционния съд, то какво да направя?

[toggles][toggle title=Източници] Конституция на Република България (КРБ):чл. 149, КРБ - относно функциите на Конституционния съд;чл. 150, КРБ - относно това, кой може да сезира Конституционния съд.Закон за Конституционен съд (ЗКС):чл. 14, ЗКС - относно актовете на Конституционния съд. Емилия Друмева - Конституционно право, 2008г, издателство: Сиела софт енд паблишинг АД[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Nikoleta

Bezergyanova

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си