Правата ми като студент в ЕС

След като България стана пълноправен член на ЕС през 2007 година знам, че спокойно мога да избера висше учебно заведение в друга страна-членка. Естествено трябва да отговарям на конкретните изисквания за дадения университет, следователно трябва предварително да проуча образователната система на дадената държава като мога да го направя на този линк.

Важно е да запомня, че като гражданин на ЕС аз подлежа на равно третиране. Освен всичко изброено, като студент аз имам същите права за получаване на стипендия. Същевременно избраният от мен университет не може да изисква от мен да заплатя по-висока такса, защото не съм гражданин на дадената държава, нито да ми откаже прием на същото основание.

По отношение на здравните грижи преди да замина трябва задължително да си направя Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Информация относно нейното издаване, нужните документи и формуляри мога да намеря тук. ЕЗОК ми дава право да ползвам медицинска помощ, както и да искам възстановяване на направените медицински разходи (повече информация относно тази процедура – тук), но само ако здравноосигурителните ми права в България са непрекъснати. Важно е да не пропускам факта, че ЕЗОК не покрива стоматологичната помощ и е добра идея да си направя застраховка, включваща я в пакета с предлагани услуги. Ако планирам да работя по време на обучението си обаче, ще се наложи да плащам здравни осигуровки с държавата на моето пребиване, регламентирани в съответния трудов договор.

Друг проблем, който може да възникне, е признаването на дипломата ми в държава, различна от тази, в която съм завършил висшето си образование. Важно е да не забравям, че няма автоматично признаване на дипломи за висше образование в рамките на ЕС. Всяка държава има своите отделни правила, така че преди да реша да сменя пребиваването си с цел работа или следдипломна квалификация трябва да проверя правилата, прилагащи се в конкретната държава. Чрез системата на центъра ENIC/NARIC на този адрес лесно мога да сравня степента, на която съответства дипломата в държавата, в която бих искал да работя или живея.

Различна е ситуацията, когато става въпрос за т. нар регулирани професии като лекар, медицинска сестра или юрист. В такъв случай трябва първо да проверя дали моята професия е регулирана в съответната държава. Дори професията ми да не се намира сред изброените е препоръчително да проверя в националния център за признаване на професионална квалификация в избраната от мен страна (пълен списък с техните контакти).

Като студент в ЕС аз мога да се възползвам и от възможностите на студентскатата програма за обмен Еразъм. Тази програма ми дава възможност да изучавам моята специалност в друг университет от ЕС за един или два семестъра. Като част от нея аз не трябва да плащам никакви такси в приемащия университет. Също така обучението ми по Еразъм се смята за неразделна част от съответната университетска програма на обучение. Бонус за мен е правото ми да получавам стипендия за разходите ми за живеене и пътуване, изчислени съобразно стандарта на живот в държавата, в която е избрания от мен университет. Повече информация относно програмата, начина на кандидатстване и конкретните възможности мога да получа в административния отдел във факултета ми.

Актуализира: Виолина Анастасова[toggles][toggle title="Източници"]

§ Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

чл. 5 пар. 3 - относно регистрацията в държава-членка при условие, че съм студент;

чл. 7, б. "в" - относно правото на обучение във всяка една държава-членка;

чл. 24 - относно правото ми на равно третиране.

§ Решение по дело C‑46/12 на Съда от 21.02.2013 - относно правото на равно третиране, получаване на стипендии и студентски заеми

§ Europa.eu

§ Студентска харта Еразъм

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Деница

Кожухарова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си