Как да напиша петиция до Европейския парламент?

Имам оплакване, касаещо околната среда, защитата на потребителите или правата ми като гражданин на ЕС? Мога да изпратя петиция до комисията по петиции на Европейския парламент, който ще положи усилия да осигури ефективно решение по всеки проблем, който попада в областите на компетентност на ЕС.

Относно петицията до ЕП:

Като гражданин на Европейския съюз или постоянно пребиваващо в държава-членка лице, аз мога индивидуално или колективно с други лица да отправя петиция до Европейския парламент.

Петицията ми може да представя индивидуално искане, жалба или забележка относно прилагането на правото на ЕС, както и да бъде призив до Европейския парламент да приеме позиция по конкретен въпрос. Тези петиции дават възможност на Европейския парламент да насочи вниманието си към всяко нарушаване на правата на европейските граждани от страна на държава-членка, местни власти или друга институция.

Важно! Трябва да имам предвид, че жалбите във връзка с нарушения на органите и институциите на ЕС трябва да отправя не до Европейския парламент, а до Европейския омбудсман. За да не се налага моята жалба да бъде препращана към омбудсмана, при проблеми свързани с нарушения на институциите на съюза, трябва да се обърна направо към Европейския омбудсман.

Как да подам петиция?

Петиция мога да подам по пощата или онлайн чрез интернет страницата на Парламента.

Петицията трябва да включва :

Ако петицията ми не отговаря на тези изисквания:

Когато подпиша дадена петиция заедно с няколко лица (може да са физически и юридически), ние можем да определим свой представител и заместник-представители, които се считат за вносители на петицията. Ако не го направим, за вносител ще бъде счетено първото подписало я лице или друго подходящо лице (подходящо = недвусмислено следва от обстоятелствата, че то е такова).

Като вносител на петиция, аз мога по всяко време да оттегля подкрепата си за петицията. Петицията е валидна докато всички вносители оттеглят подкрепата си.

Какъв е крайният резултат?

Във всички случаи аз ще получа отговор за резултатите от предприетите действия.

Мога ли да подам анонимна петиция?

НЕ, анонимната петиция, т.е петиция, в която не съм посочил името си, няма да бъде разгледана от Комисията по петициите, защото не отговаря на едно от основните изисквания.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО:

А ето и един пример:

Парламентът получава петиция срещу инсталирането на четири нови ски влека в Австрия, което според подателя на петицията би имало катастрофални последици върху дивата природа. Вносителят е поканен да представи петицията в заседание на комисията по петиции на Европейския парламент, която след това изпраща мисия за събиране на факти. При завръщането на мисията, доклад с препоръките от посещението е представен пред Европейската комисия. Също така тя бива помолена да обясни какво е предвидено в законодателството и съдебна практика на ЕС относно компенсаторни мерки и как тези правила се прилагат в австрийското законодателство. Докладът се състои от 6 страници и дава добра представа за това какво може да се случи в резултат на успешна петиция (в случая това са препоръки от ЕК).

Актуализира: Мария Димитрова[toggles][toggle title="Източници"]§Договор за функциониране на Европейския съюзчлен 227 (бивш 194 ДЕО);§ Правилник за дейността на Европейския парламент, дял VIII – Право на петициячл. 215 , ПДЕП- относно правото на петиция;чл. 216, ПДЕП- отосно разглеждането на петициите;чл. 217 , ПДЕП - относно публичността на петициите;§ Europal§ Cirla.Europa[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Терзиев

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си