Какви са правата ми при ПТП?

В наши дни автомобилът е едно необходимо удобство. В същото време обаче трябва да знам, че никой не е застрахован от произшествия и това налага отговорното ми поведение и отношение на пътя като шофьор. Повишеното внимание и прецизност са понякога животоспасяващи както за мен, така и за всички участници в движението. Коректно изпълнение пък на някои други действия може да ми спести проблеми със застрахователите. Ето някои основни насоки, които биха ми били полезни в случай, че съм участник в ПТП.

Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

В случай, че съм участник в ПТП:

 1. Трябва да спра и да установя какви са последиците от произшествието. Ако не разбера или “тактично” се направя на неразбрал, че съм участник в ПТП и не остана на местопроизшествието, другият/другите водач/и може/могат да подаде/подадат жалба срещу мен. След което КАТ идват в нас, за да огледат МПС-то ми. Ако по него има белези от ПТП-то (напр. боя от друго ПТП), се съставя акт (може да ме лишат от правото ми да управлявам МПС или да ми наложат парична глоба).
 2. Трябва да уведомя органите на МВР, в случай че има пострадали или има причинени имуществени вреди.NB! Когато в резултат на ПТП са причинени само имуществени вреди и има съгласие между участниците в него за обстоятелствата, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол. В случай че между участниците няма съгласие за обстоятелствата, те, без да напускат мястото на произшествието, уведомяват органите на МВР и изпълняват техните разпореждания.
 3. Трябва да остана на мястото на произшествието и да изчакам пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието, като до пристигането им, е желателно да взема мерки за безопасността на движението и да окажа помощ на пострадалите, ако има такива.
 4. Важно е да знам, че НЕ трябва да премествам превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променям състоянието му до идването на представителя на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е необходимо да превозя до лечебното заведение пострадалите, след което съм длъжен веднага да се завърна на мястото на произшествието. По този начин ще окажа съдействие на органите на МВР, които ще заснемат разположението на пътните превозни средства /ППС/ и причинените щети с цифров фотоапарат и ще опишат обстановката в съответния протокол.

Тези действия трябва да предприема дори и да не съм пряк участник в произшествието!

След като органите на МВР пристигнат на местопроизшествието те ми съставят акт за ПТП, ако се установи, че произшествието се е случило по моя вина.

Изготвят се и следните документи в зависимост от характера на произшествието:

 1. Констативен протокол за ПТП с пострадали лица. При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП с пострадали лица – Приложение № 1 и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна полиция”- МВР. Протоколът се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.
 2. Протокол за ПТП с материални щети. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети – Приложение № 2.
 3. Двустранен констативен протокол за ПТП. Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, то тогава можем да попълним своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3. Двустранен протокол не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство. Застрахователите, с които съм сключил договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3 при сключване на договора, както и при поискване. Двустранният констативен протокол – Приложение № 3, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.

Препис от протоколите и други документи, съотносими към произшествието (като плана-схема на ПТП) мога да получа и в случай че съм трето лице, което е претърпяло вреди от ПТП или пък съм изгубил оригинала, като отправя писмено искане до териториалното управление, което е издало протокола. Те са ми необходими, за да докажа настъпването на застрахователното събитие и да предява претенция към застрахователя си.

Ежедневно по електронен път чрез защитен канал МВР предоставя Гаранционния фонд данни за:

 1. вид и номер на съставения протокол;
 2. снимки, когато такива са направени;
 3. дата на ПТП;
 4. място на ПТП;
 5. данни за МПС, участвали в ПТП – с посочване на регистрационния номер и номер на рама (шаси) за всяко МПС, участвало в ПТП, данни за употреба на алкохол, наркотични вещества;
 6. данни за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите към датата и часа на настъпване на ПТП за всяко МПС според документите, предоставени от водачите;
 7. имена, адрес, идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за самоличност и държава на издаването му), адрес и телефон на пострадалите.

Тази информация е достъпна за застрахователя. При поискване от негова страна във връзка с предявена пред него претенция, Информационният център към Гаранционния фонд му предоставя информация, отнасяща се за съответната претенция.

Органите на МВР не посещават местопроизшествието и не съставят документи, когато:

 1. повредите на МПС са възникнали в резултат на природни бедствия;
 2. МПС пострада при пожар;
 3. повредите на МПС са възникнали в паркирано състояние;
 4. повредите на МПС не са причинени от друго ППС;
 5. има повреди по стъклата на автомобила.

Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за движението по пътищата (ЗДП):

чл. 123 ЗДП - относно задълженията на участниците в ПТП;чл. 124 ЗДП - относно задълженията на водачите, които не са участвали в ПТП;

чл. 175, ал. 1, т. 5 - относно неизпълнение на задължение като участник в ПТП.

Наредба № Iз-41 от 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд:

чл. 2 от Наредбата - относно протоколите, които се съставят при ПТП;

чл. 3 от Наредбата - относно проткола за ПТП с пострадали лица;

чл. 4 от Наредбата - относно протокола за ПТП с материални щети;

чл. 5 от Наредбата - относно съставянето на двустранен констативен протокол;

чл. 6 от Наредбата - за случаите на ПТП-та, при които МВР не са длъжни да посетят мястото и да съставят документи;

чл. 7 от Наредбата - относно задължението на МВР да предоставя ежемесечно информация за настъпилите ПТП до Гаранционния фонд по КЗ

§ Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

чл. 44, ал. 1, ЗАНН - относно тридневния срок за писмени възражения по акта за установяване на административно нарушение;

чл. 59 ал. 2 ЗАНН - относно легитимацията и срокът за обжалване на наказателно постановление;

§ Кодекс по застраховане (КЗ):

чл. 518 КЗ - относно Гаранционния фонд по КЗ

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петя

Баковска

10.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си