Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент

Реших, че спешно трябва да си взема отпуск от работа и да пообиколя родината или да посетя някоя интересна дестинация в чужбина. Но не ми се занимава с организиране на самата екскурзия, търсене на пътеводители, резервации. Затова възложих всички тези грижи на туроператор, като за мен остава да изчакам датата на пътуването и да си помисля какво да сложа в багажа. Да, но изведнъж в ума ми възникват няколко тревожни въпроса и безгрижието ми се стопява...

Кои лица са туроператор и туристически агент и каква е разликата?

Tуроператорът е едноличен търговец или юридическо лице (фирма), което следва да отговаря на определени законови изисквания и да е регистриран като такъв. Туроператорът организира, предлага и продава индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена. Туристическият агент също следва да отговаря на определени изисквания и да се регистрира. Той от своя страна се явява посредник на туроператора, като може само да предлага туристическите пътувания, организирани от туроператора. Отделно от това може да резервира самолетни билети, визови туристически услуги и др. Едно лице може да се регистрира за туроператор, за туристически агент или и за двете едновременно.

Сключване на договор с туроператор

Преди да стигнем до подписване на договор за организирано пътуване с даден туроператор е необходимо:

Туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм само от регистриран туроператор, т.е. за екскурзия в страната или чужбина.Туристическият ваучер се издава в три екземпляра, освен когато е в електронен вид. Той съдържа следната информация:1. номер и дата на издаването на ваучера;2. фирма на туроператора - издател на ваучера;3. регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора;4. номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от туроператора;5. имена на туристите;6. предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;7. датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;8. контрагенти по изпълнение на услугата;9. срок и начин на плащане;10. име и подпис на служителя и печат на издателя. За туристическа услуга, която не е част от организирано туристическо пътуване с обща цена, туристическият агент издава резервационна бланка, напр. посещение на музей. Бланката се издава след сключване на договора между туристическия агент и доставчика на съответната туристическа услуга.Резервационната бланка се издава в три екземпляра, освен когато е във вид на електронен документ. Тя съдържа следните задължителни данни:1. номер и дата на издаването;2. фирма и номер на удостоверението за регистрация на туристическия агент;3. имена на туристите;4. вида на основната или на допълнителната туристическа услуга;5. дата за изпълнение на услугата;6. име и подпис на служителя и печат на издателя - не се отнася за електронните резервационни бланки, като в този случай се изписва само името на служителя.

Какви задължения имат туроператорът и туристическият агент при изпълнение на договора?

Туроператорите и туристическите агенти имат следните задължения във връзка с изпълнение на сключения между нас договор:

Какви са правата ми като турист?

В отношенията си с туроператор или туристически агент разполагам със следните права:

Правото е в съавторство с адв. Павлина Иванова[toggles][toggle title="Източници"]

Чл. 72 относно застаховката при пътуване;Чл. 73 – относно туристическия ваучер;Чл. 76 - относно резервационната бланка;Чл. 79 - относно туроператора и туристическия агент;Чл.80 и 82 - относно сключването на договора;Чл. 89 - относно измененията на договора;Чл. 90 - относно отмяната на пътуването.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Станислав

Иванов

15.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си