Задържаха ме от полицията за 24 часа

Спират ме полицаи, слагат ми белезници и ме задържат като ограничават правото ми на свободно придвижване до 24 часа. Това може да се случи ако:

Най-важното в този момент е да се свържа със специалист по наказателно право. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Правата ми по време на задържането от органите на МВР:

1. Имам право на телесна неприкосновеност. Упражняването на сила спрямо мен може да става само в рамките на необходимото, слeд като полицаите са ме предупредили че ще я използват и то само ако оказвам съпротива на органите на реда и не се подчинявам на техни нареждания. Внимание! Полицията може да използва сила и при групови нарушения на обществения ред, което означава, че ако се намирам сред тълпа, която буйства, мога да отнеса някой и друг ритник дори да не провокирам с нищо органите на реда!

2. Мога да избегна използването на помощни средства от органите на МВР по време на моето задържане, като укажа съдействие на полицията и се подчинявам на нарежданията, които ми дават. В такъв случай използването на помощни средства ще стане безпредметно. Ако обаче оказвам съпротива и не се подчинявам на нарежданията на полицаите, могат да ми бъдат сложени белезници, усмирителна риза, да бъде използвана срещу мен палка (каучукува, пластмасова или електрошокова) и дори да бъдат използвани халосни патрони. При всички случаи полицаите са длъжни да преустановят употребата на помощни средства в момента, в който са постигнали целта си, т.е. са ме обезвредили.

3. Мога да избегна употребата на оръжие от органите на МВР като НЕ извършвам противозаконни действия (нападение, задържане на заложници, заплаха с огнестрелно оръжие) и не се опитвам да избягам.

4. Имам право да запазя личното си достойнсттво. Органите на полицията НЕ могат да ме обиждат или унижават при никакви обстоятелства.

Правата ми при отвеждане в помещение за настаняване на задържани от МВР лица:

1. Имам право на медицинска помощ, в случай че поискам или се нуждая от такава. Няма значение дали състоянието ми, което изисква намесата на медици, е предизвикано по време на задържането от органите на полицията или не - моите живот и здраве са ценност, която следва да бъде съхранена при всички случаи.

2. Имам право да се запозная с писмената заповед, съставена за моето отвеждане в определеното за задържане място.В тази заповед е отбелязан точно часът, в който е ограничено правото ми свободно да се придвижвам в пространството. Тя се подписва от полицая, който я е съставил и от мен и ми се връчва един от трите еднообразни екземпляра.

3. Имам право да се свържа с адвокат и да ползвам адвокатска защита.

4. Имам право да се свържа с член от семейството ми или с приятел. Макар да нямам право на телефонно обаждане като по филмите, органите на МВР са длъжни незабавно да уведомят избрано от мен лице за задържането.

5. Имам право да запазя мълчание. В случай че предпочета да дам обяснения, мога да го направя по всяко време, но полицаите не могат да ме принудят за това. В случай че кажа нещо, което не е благоприятно за мен, не трябва да се тревожа, защото на този етап обясненията ми не са част от доказателствения материал и не могат да се използват срещу мен. Само обясненията ми по време на разпит и след запознанството ми с обвинението могат да влязат в кориците на делото и да бъдат използвани срещу мен.

Внимание! Тези мои права трябва да ми бъдат изяснени в самото начало на задържането, за което трябва да подпиша Декларация в 2 екземпляра, че правата са ми били изяснени от органите на МВР.

При отвеждането ми в помещението за задържане ще бъде извършен личен обиск, при който у мен могат да бъдат открити редица вещи, които да бъдат иззети и съхранявани далеч от мен до края на престоя ми в помещението за задържане.

Моите права при извършване на този обиск са следните:

Важно е да зная! Полицаите ще поискат от мен да подпиша:

1. заповедта за задържане;

2. протоколът от извършен личен обиск;

3. декларация, че съм запознат с правата си.

Мога да откажа да подпиша всеки един или всички документи, като това няма да доведе автоматично до моето освобождаване! Отказът ми да подпиша представените документи ще се удостовери с подпис на едно лице - свидетел и тези документи ще бъдат напълно редовни, стига, разбира се, да са съставени и съобразени в съответствие с всички изисквания на законодателството.

Кога ще бъда освободен?

Задържане за повече от 24 часа може да бъде постановено само от прокурор и то само ако ще бъда изправен пред съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража” или “домашен арест”

Какво се случва в когато правата ми са нарушени?

Правото е в съавторство с Рени Христова.Актуализира: Боряна Русева[toggles][toggle title="Източници"]

(чл. 72 ЗМВР - относно правомощията на полицейските органи да задържат лица;)чл. 73 ЗМВР - относно границите за ограничаване на правата при задържане на лица от органите на МВР;чл. 74 ЗМВР - относно задължението за издаване на писмена заповед при отвеждане на лицето в помещенията за задържане;Рчл. 80, 81, 82 ЗМВ - относно извършването на личен обиск и изземането на вещи от задържаните лица;чл. 85 и 86 ЗМВР - относно възможността на полицейските органи за използват физическа сила и помощни средства при задържането на лица;чл. 87 ЗМВР - относно възможността полицейските органи да използват оръжие при задържането на лица;чл. 107 ЗМВР - относно задължението на полицейските органи да зачитат достойнството и да не унижават лицата, които задържат.

чл. 63 и 64 НПК - относно мерките за неотклонение в досъдебното производство.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Илина

Малцева

3.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си