Как се упражнява правото на отменителен иск?

Разбрах, че длъжникът ми сключва сделки безразборно, с които отчуждава своето имущество, докато все още не е изпълнил задълженията си към мен. Също знам, че съществува правно средство, наречено отменителен иск, с който могат да бъдат обявени за недействителни спрямо мен тези сделки. От следващите редове ще науча как мога да упражня това мое право и какви ще са последиците от него.

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Как да упражня правото на отменителен иск?

Правото си на отменителен иск мога да упражня само при наличие на друго правоотношение, т.е. вече сключена сделка, по която длъжникът ми не изпълнява задълженията си към мен - напр. дал съм заем на Петър, но Петър не само, че не ми връща парите, ами и разпродава своето имущество и харчи получените суми за удоволствия. Правото си упражнявам единствено и само по съдебен ред чрез предявяване на отменителен иск пред компетентния съд срещу моя длъжник и третото лице, с което той се е “договорил” в моя вреда, напр. купувачът на вилата на Петър в Пампорово.

Какво следва да докажа като ищец по делото?

За да обоснова претенцията си, следва да докажа, че:

  1. При безвъзмездна сделка (длъжникът ми е отчуждил имущество и не е получил нищо в замяна) не е необходимо да доказвам знание, т.е. се приема, че длъжникът е знаел, че ме уврежда.
  2. Когато сделката е възмездна, трябва да докажа наличието на знание за увреждане от сделката или че сделката е сключена между лица, намиращи се в родствени връзки (съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра). Тук трябва да имам предвид обаче и следното изключение - ако увреждащата сделка е сключена преди да стана кредитор и тази увреждаща сделка е между длъжника и лица, с които се намира в родствени връзки, то аз на общо основание ще трябва да докажа, че длъжникът и неговият роднина знаят за увреждането.

В какъв срок мога да предявя иска си?

Правото си следва да упражня в пет годишенот извършване на увреждащото действие. След изтичане на този период също мога да подам отменителен иск, но ответниците имат право на възражение срещу изтекла давност.

Какви са последиците от предявяване на иска?

Ако предявеният от мен иск бъде уважен, решението ще е еднакво спрямо двете страни за сделката, чиято недействителност се иска да бъде обявена - длъжника и третото лице.

При уважаване на иска сделката се обявява за относително недействителна спрямо мен. Това означава, че не може да ми бъде противопоставена. В моя правен свят се е случило чудо – обективно спрямо всички други сделката има сила, тя съществува, но не и за мен. Тя е недействителна единствено по отношение на мен, защото съм кредиторът, който е увреден с нея. Моят длъжник, бидейки недобросъвестен, може да има още кредитори, чиито вземания са възникнали преди сделката. Той и третото лице може да са целели да увредят и други кредитори, но сделката се обявява за недействителна единствено спрямо този, който е предявил иска, т.е. спрямо мен. Недействителността настъпва с обратна сила:от момента на извършване на действието, не от момента на влизане в сила на решението... магическата пръчица на съдебното решение: все едно нищо не е било... Спрямо мен, имуществото на длъжника остава такова, каквото е било преди извършване на увреждащото действие. Примерно, ако искам да събера вземането си по принудителен ред (признато ми е вземането по съдебен ред и съм се сдобил с изпълнителен лист), имам право да изнеса на продан и да се удовлетворя от имуществото, предмет на отмененото действие. Такъв ще бъде случаят, ако съм предявил отменителен иск против длъжника и третото лице, като искам да обявя за недействителна спрямо мен сделка за продажба на недвижим имот между двамата.

Ако искът ми бъде уважен, правилото е шах и мат. Въпреки това обаче сделката не се обявява за недействителна спрямо длъжника и третото лице. Напротив, реалността е една, но за всеки различна. Сделката е действителна спрямо тях и остава в сила. Ако се насочи принудително изпълнение върху правата, които са предмет на сделката, третото лице няма да ги придобие. В този случай третото лице може да ангажира отговорността на длъжника пред съда. Това обаче не е моя грижа. Когато третото лице, което не знае за користните цели на длъжника да ме увреди (т.е. е добросъвестно), придобие недвижимия имот по силата на възмездна сделка преди да впиша исковата молба за отменителния иск, който предявявам, то ще запази правата си. Като кредитор няма да мога да насоча принудително изпълнение върху този имот и ще трябва да пия една студена вода. В такъв случай ще имам интерес да докажа знание у третото лице, за да мога да се удовлетворя от цената.Правото е в съавторство с Йоана Мирчева[toggles][toggle title=Източници] ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)ЧЛ.110 ЗЗД - относно общата 5-годишна погасителна давностЧЛ. 135, АЛ. 1 ЗЗД - относно отменителен искЧЛ. 135, АЛ. 2 ЗЗД - относно презумпцията за знание при сключване на сделка между родниниЧЛ. 135, АЛ. 3 ЗЗД - относно увреждащи действия, извършени преди възникване на вземанетоЧЛ. 135, АЛ. 4 ЗЗД - относно реда за удовлетворяване Решение № 825 от 27.07.2000г. по гр. д. № 79/2000г. II г.о., ВКС Ангел Калайджиев, Облигационно право Атанасов, Lawstore, Гражданскоправни науки - I част[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Караколева

13.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си