Какво трябва да направя, когато намеря чужда вещ?

Докато се прибирах към вкъщи намерих на земята мобилен телефон. Взех го със себе си и сега не съм сигурен какво да правя. Какви права и задължения имам?

Мога ли да стана собственик на намерената вещ?

Не, няма законен вариант, при който човек може да стане собственик на намерена чужда вещ. Единствено общината или държавата в някои случаи могат да станат собственици на намерени вещи, но ако се изпълнят определени условия, за които ще стане въпрос по-надолу.

Какви задължения имам?

Основното задължение на всеки, който намери чужда вещ, е да я върне на нейния собственик в 7-дневен срок. Ако не мога да открия собственика или не знам кой е, тогава трябва да предам вещта в служба „Общинска собственост“ към съответната община. От практическа гледна точка обаче е прието, че предаването може да се осъществи и в съответното полицейско районно управление или кметството. Много важно тук е да знам, че за неспазване задължението за връщане на вещта в 7-дневен срок е предвидена глоба от 100 лв. до 300 лв. След предаване на вещта в общината, собственикът й има 1 година, за да си я потърси, след което тя става общинска собственост. Важно е също така да знам, че обществените места като летища, метростанции, автобусни и ЖП гари и др. имат собствен ред за предаване на намерени вещи, както и за тяхното съхранение и поискване. Особеното тук е, че вещите се смятат за забравени, а не изгубени и, ако не предам вещта, мога да бъда обвинен в кражба.

Какви права имам?

В случай че намеря чужда вещ, имам право да поискам от нейния собственик да ми възстанови разноските, които съм направил по нея, както и да получа възнаграждение. Възнаграждението е в размер на 10 % от стойността на вещта. Намирам изгубено куче пред дома си и се заемам до го върна на собственика му. Завеждам кучето на ветеринар, тъй като има рана на лапата, купувам му храна и каишка. При връщането на кучето имам право да поискам от собственика две неща:

Ако намеря пари или част от вещите, които намеря са пари, ще се действа по същия начин, но с една особеност. С намерените пари имам право да покрия разходите, които съм направил по вещта, или т.нар. прихващане. Намирам чантичка с документи и пари в нея. По документите виждам, че собственикът на чантичката живее на другия край на града. Отивам до адреса и за направените транспортни разходи мога да задържа определена сума от намерените пари. Сумата трябва задължително да е равна на сумата на направените от мен разходи.Има и един особен случай на намиране на вещи, когато те са заровени в земята, зазидани или скрити по някакъв друг начин. Обикновено става въпрос за вещи с историческо, културно или друго значение и техният собственик няма как да бъде открит. Такива вещи директно стават собственост на държавата още от момента на намирането им. Лицето, което ги е намерило, има право на 25% от стойността на намереното. Докато копая в градината на село намирам две средновековни сребърни монети. Те автоматично стават собственост на държавата и трябва да ги предам, но имам право на възнаграждение в размер на 25% от тяхната стойност.В случай че по един или друг начин аз открия съкровище и не съобщя за това в общината в срок от 7 дни, аз ще извърша престъпление, което се наказва с пробация или глоба в размер до 1 000 лв. Ако намереното съкровище е в особено големи размери или пък откритите вещи имат културна стойност, наказанията са още по-сериозни като включват дори лишаване от свобода.

Какво най-важно трябва да запомня?

[toggles][toggle title=Източници] Закон за собственосттачл. 87 от ЗС - относно задължението за връщане на вещта и правото на възнаграждение и разноски;чл. 88 от ЗС - относно предаването на вещта в служба “Общинска собственост”;чл. 89 от ЗС - относно случаите когато общината става собственик на вещта;чл. 91 от ЗС - относно откриването на съкровище и правото на възнаграждение Наказателен кодексчл. 207 от НК - относно наказанието при невръщане на вещта в продължение на една седмица от намирането й;чл. 208, ал. 1 от НК - относно наказанието при невръщане на намерено съкровище;чл. 208, ал. 3 и ал. 4 от НК - относно наказанията при съкровище в особено големи размери и съкровище с културна стойност[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Станислав

Иванов

26.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си