Правото ми да получа безопасни стоки и услуги

Купих си вносни домати за салата и след консумация получих обрив по цялото тяло. За да се церя, от билкова аптека си закупих мехлем с естествени съставки от природата. От него обривът ми се засили. Подобни случаи съм имала и с козметични продукти. Имам ли право на безопасни стоки и услуги? Кой осигурява безопасността на стоките и услугите?

Кои стоки и услуги се определят от закона като “безопасни”?

Една стока/услуга е безопасна тогава, когато:

Кой осигурява безопасността на стоките и услугите?

Безопасността на стоките и услугите, които използвам се осигурява от:Производителя на стоките - това е лицето, което произвежда/преработва стоки или лице, чиято търговска марка/отличителен знак е обозначен върху стоката. Производители са и следните лица. Производител на стоки е и :

Лицето, предоставящо услугата - това е лицето, което предоставя/извършва услуги срещу заплащане. Дистрибутора на стоката - това е лицето, което участва в процеса на реализация на стоката и чиятодейност оказва влияние върху характеристиките за безопасност на стоката.

Какви задължения имат тези лица?

Производителите на стоки и лицата предоставящи услуги имат задължение да:

Дистрибуторите имат задължение да:

Важно! Производителите, дистрибуторите и лицата, предоставящи услуги си сътрудничат взаимно и оказват съдействие на контролните органи за предотвратяване или преустановяване на рисковете, предизвикани от стоки или услуги, които те предоставят. Ако някое от тези лица знае, че стока, пусната на пазара, съдържа риск за здравето и безопасността на потребителите, трябва незабавно да предупреди контролните органи и да им предостави информация, даваща възможност за идентифициране и проследяване на стоката или партидата стоки.

Кой осъществява контрол за безопасността на стоките и услугите?

Контролът за безопасност на стоките и услугите, който ми се предоставят като потребител, се осъществява от:

Комисията за защита на потребителите (КЗП) координира дейността на контролните органи във връзка с безопасността на нехранителните стоки и услугите, а Министерството на здравеопазването - във връзка с безопасността на храните и козметичните продукти.Контролните органи самостоятелно или в сътрудничество помежду си имат право да:

Важно!Информацията за опасните стоки и услуги, с която контролните органи разполагат, е публична. Тя съдържа: идентификация на стоката или услугата, описание на характера на риска и предприетите мерки за предотвратяване на опасността. На своята електронна страница всеки контролен орган поддържа информационен бюлетин.

Как мога да сигнализирам за нередности?

При нередности като потребител мога да сигнализирам на КЗП на телефон 0700 111 22! При проблем с храната, която консумирам мога да подам сигнал на БАБХ на телефон 0700 122 99!Важно! Контролните органи са длъжни да приемат и разгледат сигнала(жалбата) ми и писмено да ме уведомят за резултатите от извършената проверка. Ако сигналът ми е анонимен, той няма да бъде разгледан.[toggles][toggle title=Източници]Закон за защита на потребителите (ЗЗП):чл. 69 ЗЗП- определение за производител на стоки и лице, предоставящо услуги;чл. 70-71ЗЗП - относно коя стока/услуга се счита за безопасна;чл. 72-76ЗЗП - относно задълженията на производителя и лицето, което предоставя услуги;чл. 77 ЗЗП - определение за дистрибутор;чл. 77-78 ЗЗП - относно задълженията на дистрибутора;чл. 82 ЗЗП - относно компетентните контролни органи;чл. 83, 85, 88, 93, 100, 101 ЗЗП - относно задължения на контролните органи;чл. 98ЗЗП - относно подаването на сигнали от потребители.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

26.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си