Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?

Днес пазаруването в мрежата е станало неизменна част от ежедневието, но какви права имаме в онлайн търговията като купувачи и как можем да ги защитим? Важно е, да се има предвид, че посочените по-долу правила се отнасят само за продавачите, които са професионални търговци, но не и за частни лица, продаващи лични вещи в аукционни сайтове. Така че ако пазарувам например в Ebay, то аз не мога да изискам спазването на правата ми или да търся тяхната защита по същия начин. Ако съм закупил продукт от физическо лице, моите права зависят изцяло от личната ми уговорка с продавача.

На първо място, аз имам право на информация от продавача относно продаваната стока. Преди да извърша покупката, той трябва да ми предостави информация относно:

Информацията, предоставена ми на български език, е неразделна част от договора и не може да бъде променяна, освен ако изрично не уговорим друго.

Без да има нужда да доплащам, мога от сключването на договора - при договори за услуги и от получаването на стоката, в рамките на 14 дневен срок да се откажа от нея. Не дължа никакви обезщетения, неустойки или други разходи с изключение на тези, които съм направил за връщането на стоката. За това си право трябва да бъда известен от търговецът, а в случай че той пропусне да ме информира, срокът, в който мога да се откажа от договора се удължава на една година и четиринадесет дни. Транспортните разходи обаче са за моя сметка. Продавачът е длъжен да ми върне парите в срок до 14 дни, като използва същото платежно средство, използвано от мен при първоначалната транзакция.За мен остава задължението да изпратя или да предам стоката обратно на търговеца, без неоправдано забавяне и не по - късно от 14 дни, от датата на която съм съобщил за решението си на търговеца да се откажа от договора.

NB! Разпоредбите за право на отказ не се отнасят за следните случаи:

Трябва да знам и че за онлайн магазините, установени в ЕС, е незаконно да откажат продажба на клиенти от друга държава-членка. Забраната в ЕС важи единствено за стоки. Законът, който ме защитава на територията на България, е Законът за защита на потребителите.

Пазарувайки с моята кредитна карта, мога да бъда сигурен – номерата на кредитните карти са лични данни и като такива са защитени от законодателството. Все пак винаги проверявам страницата, на която въвеждам номера. Просто поглеждам дали адресът на уеб страницата започва с https:// вместо със стандартното http:// - това показва, че комуникацията ми в интернет е кодирана. Ако все пак бъда измамен при пазаруване, уведомявам незабавно моята банка. Те ще вземат необходимите мерки по възстановяване на изгубената сума. От друга страна, ако считам, че личните ми данни не са достатъчно добре защитени в конкретния сайт, се свързвам с Комисията за защита на личните данни.

Покупката, направена онлайн, не се различава от тази в магазина. Така че тук аз също мога да се възползвам от своето право на рекламация при евентуално възникване на проблеми.

Ако сметна, че правата ми по време на онлайн пазаруване са нарушени, първо се опитвам да разреша проблема с продавача. Обикновено онлайн магазините се стараят да изчистват такива проблеми.

Все пак при възникване на по-сериозни проблеми, свързани с онлайн пазаруването, се обръщам към Комисията за защита на потребителите. Мога да отнеса проблема си и към Европейския потребителски център.

Актуализирал: Петилина Петрова

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за защита на потребителите (ЗЗП)

чл. 47 - относно правото и съдържанието на информация;

чл. 50, ал. 1, чл. 51, ал. 1 и 2, чл. 54, ал. 1 и 2 , чл. 55, ал. 1 - относно правото на потребителя да се откаже от закупената стока;

чл. 57 - изключения от правото на отказ;

чл. 122 - относно правото на рекламация

§ Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)

чл. 72 - относно възможността на възстановяване на неоторизарано онлайн плащане.

§ Директива 97/7/ЕО

Преамбюл, пар. 2 - относно забраната за отказ в друга държава-членка;

чл. 8, Преамбюл - относно възможността на възстановяване на неоторизарано онлайн плащане.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Деница

Кожухарова

12.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си