Участие в търг и покупка на имущество на дружество в несъстоятелност

Онзи ден минавах покрай централния офис на една фирма в квартала, която отдавна фалира и съгледах залепени листове. Стана ми интересно и се зачетох. Какво да видят очите ми? Обявление за продажба на недвижим имот, МПС и ВиК материали, собственост на дружеството, които се предлагат на публична продан от синдик, при това на много изгодни цени. Какво трябва да знам за участието в такава продажба и придобиването на собствеността?

Относно обявлението за продажбата

В обявлението обезателно трябва да са посочени следните данни:

Супер! Видях обявленията и активите ме интересуват.

Ще участвам! За какво да внимавам?

Като начало е добре да се обадя по телефон или да отида на място в канцеларията на синдика, за да се осведомя по-подробно относно интересуващото ме имущество.

Важно! Ако придобивам имот от публична продан на синдик, не придобивам имота чист от вещни тежести, напр. ако има вписана ипотека, тя не се погасява и ще трябва да заплатя таксите по заличаване на същата.

На какви условия трябва да отговарям, за да участвам в търга?

Законът поставя някои условия във връзка с участието ми в търга. Какви са те?

Как се провежда самият търг?

Ето, настъпи големият ден! Как се провежда продажбата?

  1. Ако участвам на търг с тайно наддаване:
  1. Ако участвам в търг с явно нададаване:

Важно! При търговете с явно наддаване има т.нар. стъпка на наддаване. Това означава, че ако искам да предложа по-висока цена, тази цена трябва да е по-висока именно с посочената стъпка на наддаване или кратно на нея число. Например: Участваме аз и Стамат на търг с явно наддаване за един хотел в Слънчев бряг. Стамат предлага 10 млн. цена, а стъпката за наддаване е 250 хиляди, т.е. за да продължи наддаването по-нататък трябва да предложа поне 10 250 000 лв.Ако съм спечелил търга, в 7-дневен срок от приключване на продажбата трябва да внеса предложената от мен цена, като приспадна внесения задатък. Ако това не се случи, губя внесения от мен задатък, а синдикът поканва наддавачът, който е предложил следващата най-висока цена. Ако по една или друга причина не съм спечелил търга, подавам молба до синдика за връщане на внесения от мен задатък.

Само това ли е? Как ставам собственик?

Ако внеса предложената от мен цена в срок, съдът с постановление ми възлага вещта или правото в деня, следващ деня на плащането. От тази дата аз придобивам всички права, които длъжникът е имал върху имуществото. Важно да знам обаче е, че това постановление може да се обжалва от длъжника или останалите участвали в търга наддавачи, ако има такива. Ако бъде отменено, отпадат и придобитите от мен права. Ако обаче всичко е наред и постановлението за възлагане е влязло в сила, платил съм всички такси по прехвърлянето на имота и вписването на постановлението в имотния регистър, то бивам въведен във владение на същия. Ако купувам движими вещи с влизане в сила на постановлението за възлагане, те ми се предават.[toggles][toggle title="Източници"] Търговски закончл.716 и сл. - относно процедурата по осребряване. Закон за задълженията и договоритечл. 185 - относно участниците в продан на имущество.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си