Как да гласувам на референдум?

Кога имам право да гласувам на референдум?

(вж. Какво е референдум? и Право на гражданите да участват в управлението на държавата)

Кога мога да отида да гласувам?

Изборният ден започва в 7.00 ч. в деня на референдума и приключва в 20.00 ч. Ако съм отишъл навреме, но въпреки това не успея да подам гласа си преди 20.00 ч. и чакам с други негласували гласоподаватели пред избирателното помещение, времето се удължава до 21 часа.

Къде мога да гласувам?

Важно: когато съм студент или ученик редовно обучение в град различен от този, където е постоянният ми адрес, имам право да подам гласа си:

Как да заявя своето желание за гласуване на референдум, когато съм извън страната?

(Допълнителна информация относно гласуване извън страната - сайта на Външно министерство на Република България.)

Какви документи да нося, когато гласувам?

Как протича самото гласуване?

Важно:Когато съм с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не ми позволява да извършвам сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането ми, може да ми разреши да гласувам с помощта на придружител, посочен от мен.Ако съм неграмотен, това не ми дава основание за гласуване с придружител.

Какво мога да правя в изборния ден:

Какво НЕ мога да правя в изборния ден:

Важно: Извършване на забранените горе действия е административно нарушение.Престъпление ще е налице, когато:

Актуализира: Боряна РусеваОбразци:Заявления и декларации за гласуване на референдум мога да изтегля от официалния сайт на Централната избирателна комисия.[toggles][toggle title="Източници"] Конституция на РБ (КРБ):чл. 98 от КРБ - относно правомощията на президента за насрочване на избори;чл. 102 от КРБ - относно насрочването на избори и референдум от президента; чл.136 от КРБ - относно органите на местно самоуправление и администрация; Конституционно право – проф. Стефан Стойчев, Сиела, София 2002 г. Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС):чл. 3, ал.1, т.1 от ЗПУГДВМС - относно прякото учстие чрез референдум;чл. 4 от ЗПУГДВМС - относно правото на глас;чл. 5, ал.1 от ЗПУГДВМС - относно финансирането на референдума;чл. 6 от ЗПУГДВМС - относно съдебния контрол;Глава втора- РЕФЕРЕНДУМ чл.7 – чл.43 от ЗПУГДВМС - относно произвеждането на референдум. РЕШЕНИЕ на НС от 24.10.2012 г. за произвеждане на национален референдум. Изборен кодекс (ИК):чл. 16, ал. 1 ИК - относно гласуването в чужбина;чл. 31, ал. 2 ИК - относно списъците за гласуване извън страната;чл. 36, ал. 1 ИК- относно вписването в списъка по настоящ адрес;чл. 218, ал. 3 ИК - относно начина на попълване на бюлетината;чл. 241 ИК - относно гласуване на ученици и студенти;чл. 225 от ИК - относно забраната за гласуване извън изборното помещениеОфициален сайт на Централната избирателна комисия.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си