Правото ми на рекламация

Купувам си стока от магазин или друг търговски обект, но след това се оказва, че стоката не съответства на това, за което съм заплатил или забелязвам някакъв дефект (например повредена е една от буксите на телевизора или токът на обувката е счупен). Тук възниква правото ми на рекламация - имам право да изисквам от продавача:

Първото нещо, което трябва да направя е да се уверя, че касовата бележка (фактура или друг удостоверяващ плащането документ) е у мен. Няма място за притеснения, ако съм загубил търговската гаранция, защото освен нея - имам и законова гаранция, произтичаща от Закона за защита на потребителите. Законовата гаранция ми дава право да направя рекламация на стоката в срок от 2 години, като ако го сторя през първите 6 месеца, не е нужно аз да доказвам, че стоката е била с дефекти към момента на продажбата – това се предполага.

Ако си пазя търговската гаранция и тя е по – благоприятна за мен, ще се възползвам и от нея. За някои стоки - например бойлери, хладилници, перални и т.н. срокът на търговската гаранцията е 5 години, но обикновено това е придружено и с условия - да извършвам редовно профилактика и т.н.

При някои стоки – обувки и дрехи – продавачите дават търговска гаранция от 30 дни, но дори и след това аз все още мога да използвам законовата си гаранция. Трябва да запомня, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока съгласно правата ми на потребител, произтичащи от Закона за защита на потребителите.

След като реша да правя рекламация, мое право е да си избера къде да го сторя:

Ако някой от служителите ме препрати на друг адрес (по закон аз не трябва да имам никакви затруднения или разходи, свързани с отстраняване на дефекта) или ми каже, че рекламации се правят само в определени дни и часове (търговецът е длъжен да приема рекламации през цялото работно време), ще поискам да говоря с управителя или ще изискам писмен отговор, който по-късно може да ми послужи (например при подаване на жалба до КЗП, завеждане на съдебен иск и т.н.).

След като направя рекламацията (устно или писмено), трябва да се уверя, че е вписана в регистъра за рекламации и да поискам входящ номер. След вписването търговецът има 30-дневен срок:

Ако се окаже, че нито едно от двете не е възможно, то имам право:

След като рекламацията ми бъде удовлетворена, имам право да получа от търговеца документ за това.

При отказ на продавача да уважи рекламацията, имам право:

Независимо, коя възможност ще избера, нека не забравям да приложа всички документи – касова бележка, писмен отказа за рекламация, отговор от жалбата ми до управителя и т.н.

Всяко споразумение или договор сключено между мен и продавача, което ограничава или изключва гореспоменатите права е нищожно и не трябва да се съобразявам с него.

Телефон на потребителя - 0700 111 22

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

чл. 108 - относно срока на рекламация;чл. 111, ал. 1 - относно споразумението за ограничаване/изюклчване на правата по ЗЗП;

чл. 112, ал. 1 вр. чл. 113 - относно видовете права на рекламация.

чл. 125, ал. 4 - относно удостоверяващите покупката документи.

чл. 115 ал. 1 - относно срока за рекламация.

чл. 108 - относно срока на рекламация.

чл. 117-121 - относно търговската гаранция.

чл. 123, ал. 1 - относно търговската гаранция и потребителската гаранция.

чл. 127, ал. 4 in fine ЗЗП - относно мястото на рекламация.

чл. 127 ал. 4 - относно времето за приемане на рекламация.

чл. 113, ал. 2 - относно вписването и права при рекламацията.

чл. 113, ал. 3 - права на рекламация.

чл. 128, ал. 2 - документ за рекламацията.

чл. 178 вр. чл.180 вр. чл. 161м, ал. 1 - относно жалбите в КЗК.

чл. 111, ал. 1 - относно споразумението за ограничаване/изключване на правата по ЗЗП.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Станимир

Ненов

16.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си