ТОЛЕК - КАТ

Здравейте!

МНОГО, моля да ми отговорите, защо се изисква приложите и протокол от транспортна болница-ТОЛЕК, понеже предишната книжка е издадена на база този протокол?
Вече нямам група инвалидност.

Моля да ми отговорите по коя наредба и чл. се изисква да се явявам в ТОЛЕК, при положение, че ВЕЧЕ нямам гупа инвалидност и имам Медицинско от личен лекар.

Според НАРЕДБА № 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ, аз нямам нито едно заболяване, което да НАЛАГА освидетелстване от ТОЛЕК ! В Приложение № 2 към чл. 5 не подлежа на освидетелстване от ТОЛЕК!

Моля да ми кажете как да постъпя в този случай, след като нямам вече ТЕЛК ?

С Уважение,
Д. Василева

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си