Пешеходно преминаване през неограден имот

Два съседни имота (имот 1 и имот 2) в регулация в София-град, двата застроени с масивни многоетажни жилищни сгради. Достъпът от улицата до имот 1 е по тясна бетонна пътека със затревена площ, която минава точно до входа за подземните гаражи на имот 2. По тази бетонна пътека живущите в имот 2 понякога преминават с кучетата си докато ги разхождат ИЛИ преминават по нея за по-пряк достъп до съседна улица и автомобилен паркинг. Живущи в имот 1 твърдят, че тъй като това е частна собственост, преминаващите от имот 2 нямат право да преминават оттам, независимо дали са с или без домашни любимци. Бетонната пътека за достъп на имот 1 до улицата не е оградена, няма бариера или други прегради, липсват предупредителни табели, знаци, маркировка и т.н. Кой е в правото си в случая, ако говорим за:
а/ разхождане на домашни любимци;
б/ преминаване напряко.

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си