единен граждански номер по месторождение или по местоживеене - има ли такова нещо?

Казвам се Румен Филков Гоцев имам следните въпроси:

Как мога да разбера дали имам визуална прилика с майката в случай, че няма закон, който да задължи майката да даде проби от коса, кожа или кръв за днк тест?

преди 17 години намерих предполагаемата си майка по документи: удостоверение за раждане, лична карта. когато се видях с нея и нейните близки, в личен разговор тя изрази своето съмнение, че аз съм нейният син. след това азостанах за малко сам на страна от нея и нейните близки и чух нейния роден брат да ѝ задава един единствен въпрос: ти сигурна ли си, че тозва момче е твоя син? и на следващия ден тя ме изпраща с брат си обратно в почивната станция, тя поиска от мен да види личната карта и да разбере на коя дата, в кой месец и през коя година ме е родила. показах ѝ личната карта видя я и ме помоли, когато се прибера в дома за хора с увреждания да занеса на нея копие от документите, за да направи справка по дадените от мен документи. аз отидох и направих скенирано копие на оригиналните документи. занесох ги на предполагаемата си майка и тя ги видя, разгледа ги и ми сподели, че ще направи проверка, друго, което направих е снимки, на които видях, че нямам визуална прилика с майка си. попитах я дали приличам на неизвестния си баща, чието име е александър от ромски произход, роден или пребивавал на територията на град кюстендил. тогава като ученичка е имала кратка любовна връзка докато е била ученичка. на 13 август тя и близък родственик на нейния съпруг на име страхил идват да ме вземат при нея и нейното семейство на гости. още с първото ми влизане в техния дом, тя при отсъствие на своя съпруг ме вика горе в стаята от двуетажната къща на нейноя съпруг да ми покаже нещо, което може би ще ми върне някакви спомени, за които аз нищо не знам, а знае само единствено тя. След като аз се качих горе, тя дойде и извади някакви нейни папки. В една от двете папки, тя изважда една чернобяла снимка на някакво момченце на видима възраст 7-8 години. Аз я попитах директно: кое е това момченце и защо изглежда малко мургавичко. Тя обясни, че това съм бил аз като малък в дом номер осем в софия. а аз нямам визуална прилика с това дете от снимката. аз обясних на майка ми по документи, че аз никога не съм живял в детски дом в софия и не я помня.а тя ме е помнела. тогава тя оглежда мене и снимката - разбира, че нещо не е наред. тя няма пари за адвокат и прочие. и в крайна сметка тя ме моли нищо да не казвам на нейния съпруг, просто да си мълча. аз запазих тайната ѝ. но все пак тя се решава и отива в софия в район триадица да направи справка дали аз см нейния биологичен син или е този син от снимката, снимката на едно малко момче. през 2004 г. нейният съпруг страхил ме поканва на гости, за да ми кажат нещо много важно. денят на важното нещо дойде когато аз отидох в техния дом: ти, моето момче не си мой син. аз открих моя син, той живее в софия. аз я помолих да ми покаже тези документи като доказателство. тя категорично ми отказа. аз се осъмних като се основавах на тези документи, които аз ѝ дадох.

казус номер 1: като ученик в дом за социални грижи в град Карлово, учителката поиска да намери информация за мен - като единен граждански номер - да ми издадат диплома за завършено основно образование през 1991 г. учителката и директорката на дома не успяха да намерят дали имам егн според акта за раждане номер 1171 от 16 юни 1976 г. когато аз съм се родил през 1976 г. е нямало ЕГН - ЕСГРАОН. ЕСГРАОН като система се създава на 11 март 1977 г. Тази система е въведена съгласно регистрите в гражданско състояние и тогава всеки, където е роден, незвисимо дали е изоставен от своите родители или отгледан в институция получава ЕГН. Но в моят случай, при мен липсва издаден ЕГН съгласно акта за раждане от 16 юни 1976 г. Възможо ли е майка ми да се е отказала от мен и аз затова да нямам ЕГН? На какво основание се издава ЕГН когато родителите или само майката по една или друга причина се отказва от своето дете?

казус номер 2: бях настанен на 15 години в нов детски дом в селище Качулка - село Бяла, област Сливен. на 16 март 1992 г. мииздадоха личен паспорт с ЕГН към кметство село Бяла или община Сливен. С този зелен паспорт и ЕГН съм до 2000 г. Когато зелените лични паспорти се заменят с лични карти, социалния работник от дома за хора с физически увреждания в гр. Асеновград пише многократно до район тридаица софия, за установяване на ЕГН според акта за раждане с номер 1171, издаден на 16.06.1976 г. от район триадица отговарят на социалния работник, че аз нямам единен граждански номер издаден в софия поради объркани лични документи в град Карлово. Те разполагат с оригиналните документи на човек, чиито имена аз дублирам. издават ми новата лична карта с ЕГН издадено в зеления паспорт от община Сливен. Тогава разбирам, че аз имам в София ЕГН 7606120000, което се оказва невалидно.

казус номер 3: през 1992 г. месец септември, пожелах един човек да ме осинови, исках да бъда сред семейство. процедурата по осиновяване започва с помощта на социалния работник към селище качуклка. според него, аз съм бил настанен в дом за деца с физически увреждания в град Карлово област Пловдив през периода 1978-1980 г. установено е, че там е било и детето на филка стоянова, което през 1982 г. са изместили в дом номер осем в гр. София. установено е, че моите родители са Костадин и Катя от Пловдив и от там нишката в гр. Карлово в този дом се загубва изцяло. Осиновителят от Сливен ми съобщава горенаписаното и процедурата по осиновяване се прекратява поради липса на родното място на майката, независимо, че тя е подала декларация за отказ на 25.06.1976 г. в Софийски народен съд, сега Софийски градски съд. За мен липсва адреса на дома майка и дете в София. Осиновителят разбира от директора на селище Качулка, че моите документи са объркани или от неправилно съхраняване и поддържане или умишлено са подменени с тези на сина на филка стоянова, с цел да не мога да открия истинските си родители, а през социалистическия период, след като майката се откаже да гледа детето си, тя подава декларация, с която се отказва от детето си и заявява писмено, че повече няма да го търси и в интерес на детето е то да бъде осиновено от подходящи хора. Осиновителят и жена му ми съобщават, че трябва да ме върнат в селище Качулка при останалите деца в интерната. Моят ЕГН издаден в Сливен няма нищо общо с процедурата за осиновяване. Тя бе прекратена от самия осиновител и неговото семейство, а аз бях върнат обратно в детския интернат. След навършване на пълнолетието си от селище Качулка ме настаняват в дом за възрастни в Физически увреждания в гр. Асеновград.

казус номер 4: през 1997 г. аз отивам на почивка в гр. Банкя, станция на учителите. Там се запознавам с едно семейство от град София, съпругът е рехабилитатор, а госпожата социален работник.подадох им зеления паспорт и те започнаха да търсят начини да получа удостоверение за раждане.... на 25.07.1997 г. пристига удостоверението за раждане, издадено от район триадица, преди се е наричал благоевски районен съвет. този съвет бива закрит и на негово моясто се открива кметство район триадица. господинът ми показва удостоверението за раждане с невалиден ЕГН. аз го получавам като самият господин ми съобщава, че не е сигурно дали съм се родил в софия в този район. оказва се, че аз съм дублирал имената на някой дуг, който се оказва, че е син на филка занкова гоцева по мъж стоянова.

казус номер 5: през 2004 година завършвам средно образование и ми издават диплома въз основа на ЕГН от личната карта, тъй като ЕГН в удостоверението за раждане и личната карта са различни - разминават се.

казус номер 6: кандидатствах като пловдивски студент за картотекиране за общинско жилище. служителката от жилищно настаняване към общинско предприятие жилфонд район тракия пловдив ми поиска лична карта и удостоверение за раждане. дадох на служителката удостоверението за раждане, издадено на 25 юли 1997 г. от служител по гражданско състояние лефтера топалова. в това удостоверение моето егн беше 760612000 и на предполагаемата ми майка филка занкова гоцеева беше 6010250000. от кметството в район тракия ми казаха, че няма как да ми издадат егн от район триадица. започнаха да ми задават въпроси на какво основание имам ЕГН издадено в гр. Сливен? аз не знаех какъв отговор да им дам.

казус номер 7: на 22.11.2004 г. отидох в софия, район триадица, занесох им удостоверението за раждане с невалидния ЕГН с дата на издаване 25.07.1997 г. въз основа на акт за раждане номер 1171 от 16.06.1976 г. попитах служителката какво е станало с това удостоверение за раждане? защо в него има вписан ЕГН с последните четири цифри - те са нули. Тя взе старото удостоверение за раждане и направи справка. от направената справка разбрах, че госпожа стоянова е направила справка през 2003 г. и е установено, че има човек със същите имена като моите но сме с различни егн-та. от това аз нямах избор и предложих на служителката да въведе моето егн от личната карта и тя го направи. след това получих новото си удостоверение за раждане. попитах дали това егн е издадено в софия? тя отговори, че е издадено в община сливен.

издаването на единен граждански номер има ли връзка с родното място на лицето? при какви условия се издава егн по местоживеене, когато лицето няма издадено егн там, където е родено? издаването на единен граждански номер има ли връзка с родителите, т.е. майката, която ражда дете в определено от нея място независимо тя къде е родена? има ли пропуск когато служител на гражданско състояние е пропуснало да въведе егн на лицето когато е родено през 1935 г. или 1976 г. след като е въведена системата ЕСГРАОН през 1977 г.

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си