Заблуждаващите нелоялни практики на търговците

В стремежа си да ме привлекат като клиент, в днешно време търговците са способни на какво ли не. Ежедневно в пощата си получавам рекламни брошури, по телевизията, радиото и в интернет непрекъснато ме заливат с всякакви предложения и оферти. Често обаче ги смятам за преувеличени, заблуждаващи, а понякога дори и агресивни. Как да разпозная дали това е така и как да се предпазя, ако в действителност търговец използва заблуждаваща практика върху мен?

Заблуждаваща е тази търговска практика, която съдържа невярна информация относно самото съществуване или естеството на стоката или услугата, или невярна информация относноосновни характеристики на стоката или услугата:

Основни характеристики на стоката/услугата са както следва:

Следователно търговската практика се квалифицира като подвеждаща или заблуждаваща, когато съдържа невярна информация относно посочените характеристики или когато по някакъв начин заблуждава средния потребител, който отчита и е сравнително добре информиран, наблюдателен и предпазлив за обществените, културни и лингвистични фактори. Например според рекламата на производителя определената машина може да извършва действие рязане и пасиране, а в действителност само рязане.

Заблуждаваща е и търговската практика, която предоставя цялата информация фактически точно, но въпреки това води до заблуждение и съответно подвеждане на потребителя - например когато търговец рекламира един продукт на определена цена, но всъщност в магазина има много малко артикули от този продукт, след изчерпването на които се предлагат аналогични на по-високи цени.

Заблуждаващата е и тази търговска практика, която не предоставя пълната информация на клиента или търговецът умишлено премълчава тази информация, т.е. умишлено прикрива или предоставя по неясен и неразбираем начин информацията - например не ми дава данни за определени консумативи, които ще са в непрекъсната необходимост: батерии или акумулатори.

Нелоялни практики са и следните заблуждаващи действия от страна на търговеца:

Как мога да повлияя като потребител на заблуждаващите практики, на които съм се натъкнал? Къде да сигнализирам?

При съмнение, че използваната търговска практика спрямо мен е заблуждаващо нелоялна, имам право да сезирам Комисията за защита на потребителите чрез подаването на жалба. Ако се окаже, че съм прав, Комисията ще забрани прилагането на съответната търговска практика, а аз като потребител ще имам правото да искам разваляне на договора с търговеца и да претендирам за обезщетение.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за защита на потребителите

чл. 68д, ал.2, т.1 - относно видовете информация;

чл. 68д, ал.2, т.2 - относно видовете информация;

чл. 68д, ал.2, т.4 - относно видовете информация;

чл. 68д, ал.2, т.5 - относно видовете информация;

чл. 68д, ал.2, т.6 - относно видовете информация;

чл. 68д, ал.2, т.7 - относно видовете информация;

чл. 68д, ал.1 - относно определението заблуждаваща търговска практика;

чл. 68е, ал.1 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.1 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.2 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.4 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.6 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.7 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.8 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.9 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.10 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.11 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.12 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.13 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.14 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.16 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.17 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.18 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.19 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.20 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.21 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.22 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68ж, т.23 - относно видовете заблуждаваща търговска практика;

чл. 68л, ал.1 - относно мерките от страна на КЗК;

чл. 68м, ал.1 - относно правата на потребителя в случай на установена нелоялна търговска практика;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

30.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си