Правомощията на общинските полицаи

В ежедневието си всеки от нас се е срещал - кой по-отблизо, кой по-отдалеч със служителите на реда. И много често сме се питали кой какво може и какво – не.

Всеки служител на полицията има задължението да се грижи за обществения ред, безопасността на движението и изпълняването на наказания по административни нарушения в общината, в която е разпределен. Основни правомощия на общинските полицаи са: превенция от правонарушения, установяването на самоличност на лица, извършването на обиск , съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения, както и на действия, свързани с охраната на обекти и мероприятия.

Важно! Всеки полицай е длъжен да носи униформа и да се обозначи със служебна значка. Ако не го направи, имам право да поискам това от него. На гърдите и на десния си ръкав униформите имат герба на общината. За изпълнение на конкретна задача е им е дадена възможност да бъдат цивилно облечени, но само по изрична заповед на кмета на общината.

Как могат служителите на реда да установят самоличността ми?

На първо място – чрез проверка на личната ми карта или документ за управление на МПС. Когато това не е възможно, те имат право да организират разпознаването ми от други лица или да предприемат други действия в случаи на необходимост. Необходимост е всеки случай, когато от страна на полицая има съмнение за нередност.

Кога е законосъобразна проверката на самоличността ми?

Какво се случва, ако не представя документ за самоличност?

В такъв случай служителите на общинска полиция имат законно право да установят самоличността ми по друг начин. Те могат да:

Важно! Имам законно право да изискам унищожаването на иззетите от полицията в процеса на установяване/доказване на самоличността ми материали. Това е възможно, когато основанията за осъществяването на проверката отпаднат (например, когато се докаже, че не съм съучастник в престъпление).

Мога ли да откажа да ми бъде направена полицейска регистрация?

Важно! Полицейската регистрация и установяването на самоличност са различни неща! Полицейска регистрация се извършва единствено когато съм привлечен като обвиняем. В такъв случай полицаите могат без мое съгласие да:

Според закона, като български гражданин съм ЗАДЪЛЖЕН да съдействам и да не преча на полицията при извършване на полицейска регистрация. При отказ от моя страна, действията по полицейската регистрация се извършват след получено разрешение от съответния първоинстанционен съд.

Кога мога да бъда задържан/а?

Какво е разпореждане на „Общинска полиция”?

Изпълнявайки задълженията си, общинските полицаи имат правото да извършват т.нар. разпореждания. Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за мен престъпление или нарушение или застрашават живота или здравето ми. Срещат се няколко вида:

Да, възможно е. За да е законно едно писмено разпореждане, то трябва да съдържа следните няколко елемента:

Ако актът, издаден срещу мен, не съдържа един от тези елементи, той е невалиден.

Важно! Разпорежданията, издадени в писмена форма, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Кога е възможно прилагане на физическа сила от страна на общинските полицаи?

Важно! Употребата на физическа сила и други помощни средства (напр. белезници) срещу мен е забранена, ако съм малолетен гражданин или бременна жена. Изключения от това правило са допустими при масови безредици и суматоха, в случай че са изчерпани „мирните” средства за въвеждане на ред. До употреба на физическа сила и други помощни средства се прибягва след предупреждение от страна на полицая. Той има право да не предупреди при внезапно възникнали обстоятелства.

Актуализирал: Елвира Димитрова

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

чл. 64, ал. 1, 5 - относно съдържанието на актовете

чл. 64, ал. 4 - относно задължителността на разпорежданията

чл. 64, ал. 7 - относно обжалването на писмени разпореждания

чл. 65, ал. 1 - предупреждение на лице, за което се предполага, че ще извърши престъпление/нарушение на обществения ред

чл. 68 - относно полицейската регистрация

чл. 70, ал. 1, т. 1 - основания за проверка на самоличност

чл. 72 - относно задържането на лица

чл. 85, ал. 2, 3 - употреба на физическа сила и средства за това

чл. 86. ал. 1, 6 - употреба на физическа сила - предупреждение, изключения

§ Закон за българските лични документи (ЗБЛД):

чл. 6 - относно задължението на гражданите да удостоверят своята самоличност пред компетентните органи;

чл. 18 - лични данни, които полицията има право да събира.

§ Наредба № 8121з-422 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. за организацията и дейността на звената “Общинска полиция” в РБ ;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Дарина

Капарова

24.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си