Дадох подкуп. Ами сега?

Да дам или да не дам подкуп? Това е дилемата, пред която се изправих. Като гражданин, уморен от държавния апарат и всички “формалности”, от които е превзет живота ми, бях изкушен “да дам”. Просто така - да съм сигурен, че длъжностното лице (Длъжностно лице е лице, което е държавен служител или лице, което извършва ръководна работа в държавно предприятие, обществена организация или юридическо лице) ще действа по определен от мен начин. Какво се смята за подкуп? Какви са последиците за мен?

Какво е (активен) подкуп?

Свикнал съм да бъда любезен с лицата имащи “власт” да вземат решения. Случва се, когато съм доволен от свършената работа, да “почерпя” с шоколадови бонбони или бутилка вино. Това подкуп ли е? Не съм се чудил по този въпрос, но съгласно закона това не е подкуп.

Друга беше ситуацията, когато бях “на предела си” и разбрах, че няма да се сдобия с това, което ми трябва, изкуших се и предложих пари. Замислих се не дали законът квалифицира постъпката ми като престъпление, а не мога ли и друг път по този лесен начин да си “свършвам” работа. Подавах парите и чувствах облекчение. В следващия момент някой каза зад гърба ми “Горе ръцете. Арестуван сте за подкуп!”.

Извършвам престъплението активен подкуп, когато дам дар или облага, най-често пари. Престъпление има и когато фактически не съм дал все още парите, но действията на длъжностното лице по служба са повлияни от обещанието ми за “награда”.

Само аз ли ще “опера пешкира”? А този, който ме накара да се отклоня от “правия път”?

Не, както предлагането на облага (практиката го определя като активен подкуп), така и получаването на облага (практиката го определя като пасивен подкуп) е наказуемо.

Какво ме очаква? Аз не съм такъв човек, не бях престъпник.

Ако се докаже извършеното от мен деяние, ме “грози” наказание лишаване от свобода до шест години и глоба до 5 000 лв Какъв “карък”, веднъж и аз да дам и да ме хванат. Нямам пари да платя глобата, камо ли съдебните разноски. Не искам да лежа в затвора. Трябва ми защита, спешно!

Може ли да е по-лошо?

Наказанието, посочено по-горе, ми се вижда голямо, но не е. Защото то ще ми бъде наложено, само ако макар и повлияни от моето “потупване по рамото”, извършените от длъжностното лице действия по служба са правомерни. Тоест длъжностното лице не е нарушило задълженията си, които произтичат от заеманата от него длъжност.

Ако обаче благодарение на подкупа длъжностното лице извърши действия, с които нарушава задълженията си по служба - неправомерни действия, ще отнеса доста по-голямо наказание - лишаване от свобода до осем години и глоба до 7 000 лв. Например назначава ме да работя на длъжност, за която е длъжно да проведе конкурс и да избере между N-броя кандидати.

Ако обаче, повлияно от мен, длъжностното лице извърши престъпление, аз ще отговарям пред съда не само за подкуп, но и като негов съучастник в извършеното престъпление. Например ако причини щети на предприятието, в което работи, с оглед на това моето предприятие да започне да просперира. Трябва много, много да се замисля предварително, за да не се окажа “зад решетките” без време.

Има ли значение каква точно позиция заема подкупваното от мен длъжностното лице?

Да, законът разграничава и наказва по-тежко подкуп, даден на определени групи длъжности лица. Такива са случаите на даване на подкуп на: съдия, прокурор, следовател, съдебен заседател, полицай или друг служител на МВР, както и на други лица, заемащи отговорни позиции като митничари, служители на контролни органи като НАП и др. Наказанието е лишаване от свобода до десет години и глоба до 15 000 лв.

Търговия с влияние

Подкуп също така ще бъде и ако предложа или дам пари на някой, който твърди, че може да повлияе на някое длъжностно лице, за да извърши то определени полезни за мен действия. Така аз не стимулирам длъжностно лице пряко, но все пак извършвам престъпление. В практиката то е известно като "търговия с влияние".

Важно! Аз нося отговорност за подкуп, вкл. търговия с влияние и когато със съгласие на длъжностното лице, което ми върши работата, аз съм предложил, обещал или дал на различно от него лице пари или друга облага. Например назначавам неговата снаха за моя секретарка.

Ами ако съм принуден да дам подкуп? Пак ли ме наказва законът?

Ако върху мен е упражнена принуда от длъжностно лице да му дам пари и аз го направя, трябва веднага да подам сигнал в полицията. Законът оценява това ми поведение положително и няма да ми търси отговорност за извършените от мен действия. Например бил съм в кабинета на длъжностното лице и там съм извършил “даването под натиск”. Веднага след срещата сигнализирам в полицията и полицаи идват на място. Така възможността лицето да бъде задържано с парите е голяма.

Подведоха ме да дам подкуп. И какво, само аз ли съм виновен?

Не, провокацията към подкуп също е наказуема, но практически трудно доказуема. Един пример за провокация е добре познат. Пътна полиция ме спира за проверка. Пътният полицай констатира нарушение и пита “Ще се наказваме ли или можем да измислим нещо по-добро?” И дава знак за размера на сумата.

Важно! Парите, които съм дал като подкуп, няма да ми се върнат. Поради престъпната цел, за която са използвани, те се отнемат в полза на държавата.

[toggles][toggle title="Източници"]

§Наказателен кодекс (НК):

чл. 93 - относно длъжността “длъжностно лице”

чл. 219 - относно престъплението безстопанство;

чл. 304 - относно определението за активен подкуп;

чл.304а - относно по-тежко наказуеми състави;

чл. 304б, ал. 2 - относно престъплението търговия с влияние;

чл. 304в - - относно пренасочване на облагата към друго лице;

чл. 306 - относно освобождаването от отговорност при подкуп;

чл. 307 - относно провокацията към подкуп;

чл. 307а - относно отнемането предмета на подкупа в полза на държавата;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

15.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си