Какво представлява дискриминацията?

“Това е чиста дискриминация!” Израз, който чувам все по - често по всевъзможни поводи и на още по-всевъзможни места. Понякога се случва докато гледам някое предаване по телевизията. Друг път - докато пътувам в автобуса, попадайки на разпален спор между “разбирачи”. Случвало се е дори и мен да “обвинят” в дискриминация, макар и на шега. И тъй като явно темата е важна и предизвиква голям интерес, ще ми се да науча веднъж завинаги що е то дискриминация и как да постъпя, в случай че се окажа нейна жертва.

Какво представлява дискриминацията?

В буквален превод от латински “дискриминация” означава “правене на разлика”. Най-общо дискриминацията е нееднакво отношение към различни хора или групи от хора въз основа на определени техни признаци:

Нееднаквото отношение се изразява в:

В зависимост от признака, по който се “прави разлика”, се обособяват и различни разновидности на дискриминацията - расова, етническа, полова, възрастова и т.н. Например: Не ме наемат на работа като продавач в магазин, само защото съм мъж, въпреки, че работата може да се извършва еднакво добре както от мъже, така и от жени. В случая съм жертва на полова дискриминация.

Важно! Дискриминацията е нарушение на моите основни конституционни права и е забранена. В съответствие с Конституцията:

Кога не е налице дискриминация?

В някои изрично посочени в Закона за защита от дискриминация случаи е допустимо нееднаквото ми третиране спрямо останалите лица. Ако попадна в някоя от следващите хипотези, не съм жертва на дискриминация.

Така не се счита за дискриминация:

Например: няма да съм дискриминиран, ако не ме вземат на работа като шофьор, ако съм с увреждане, което не ми позволява да движа ръцете си.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България (КРБ):

чл. 6, ал.1 - относно правото на свобода и равенство по достойнство и права;

чл. 6, ал. 2 - относно равенството пред закона и забраната за дискриминация.

§ Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.):

чл. 4, ал. 1 - относно основанията за дискриминация;

чл. 7, ал. 1 - относно случаите, в които нееднаквото третиране не е дискриминация.

§ Изборен кодекс (ИК):

чл. 243 - относно изискването за българско гражданство за упражняване на активно избирателно право.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

7.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си