Син талон - отнемане и връщане на контролни точки

“Аз не спазвам пътни знаци, те са само за глупаци! Имам си кола и книжка, независим съм от всякакъв обществен транспорт. Мога да отида където си поискам и когато си поискам”. Така разсъждават много. Нещата обаче не са толкова лесни. Винаги “в пространството” ще съществуват правилата за движение, с които трябва да се съобразявам и нарушението на които ще има неблагоприятни последици за мен. В този ред на мисли cъвсем основателно и логично изниква въпросът запознат ли съм с това какво е син талон и кога, как и защо се отнемат и възстановяват точки?

Син талон

Когато ми издават свидетелството за управление на МПС (т.е. когато вземам книжка) заедно с това получавам и един талон. На него са записани трите ми имена, ЕГН-то, номерата на талона и на свидетелството ми за управление, първоначалния брой точки и мястото, където се водя на отчет. Този талон се нарича контролен, още син талон, служи за потвърждаване на валидността на книжката ми и съдържа определен брой точки. Тяхната функция е отчитане на извършените от мен нарушения, т.к. при всяко ми се отнемат точки. Максималният брой точки е 39 и не се променя дори да ми издадат и свидетелство за управление на МПС от друга категория, напр. имам книжка за кола и за мотор или управлявам освен лек автомобил категория В, и товарен автомобил, категория С, - точките ми са 39, не 78. От 21.01.2017, новите водачи обаче получават първоначално 26 точки, а останалите 13 получават след като придобият 24 месеца шофьорски стаж.

Обжалване на Наказателни постановления и актове на КАТ: Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

1. Отнемане на точки - oснования

Точки могат да ми бъдат отнети само и единствено на основанията, предвидени в действащото законодателство. А те са:

Важно! Ако концентрацията на алкохол в кръвта ми е над 1,2 промила нося и наказателна отговорност и мога да бъда осъден на лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от двеста до хиляда лева.

Важно! Отнемането на точки не е единствената санкция, в отделните случаи, според разпоредбите на закона, могат да ми наложат глоба, да ми вземат книжката или да ме осъдят на лишаване от свобода.

Златен талон - отнемане на точки

Ако съм от примерните водачи, които 6 години не са имали никакви нарушения на пътя, подал съм заявление и съм отличени със златен талон "Водач на МПС без наказания", ми се отнемат точки само при шофиране в нетрезво състояние и ако откажа да ми направят алкохолна проба. В този случай заплащам глоба, талонът ми се отнема и получавам син.

Повече за златния талон.

2. Отнемане на точки - процедура

Какво става ако са ми отнети всички точки?

Ако се стигне до там, че да ми отнемат всички точки, губя придобитата правоспособност и съм длъжен да върна свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи, т.е. вземат ми книжката. Мога да се явя на изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС отново не по-рано от 6 месеца от датата, на която съм върнал своята книжка в съответното поделение на МВР.

Възстановяване (връщане) на точки

Точките ми се възстановяват в два случая:

Актуализира Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за движението по пътищата

чл. 157 - относно отнемането на точки;

чл. 158 - относно връщането на точки;

чл. 174 - относно шофирането в нетрезво състояние;

чл. 177 - относно нарушенията за отнемане на точки;

чл. 180 - относно нарушенията за отнемане на точки;

чл. 183 - относно нарушенията за отнемане на точки;

§ НАРЕДБА № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, 04.02.2013г.

чл. 2 - относно получаването на талона и броя точки;

чл. 3 - относно отнемането на точките;

чл. 6 - относно нарушенията, за които се отнемат точки;

§ НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА

чл. 2 - относно издаването на талона;

чл. 8 - относно съдържанието на контролния талон;

чл. 25 - относно издаването на дубликато от талона;

чл. 26 - относно отнемането на талона;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

6.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си