Купих си кола. Сега какво следва?

Много често, залисан в избора на подходящия модел автомобил, забравям да помисля за това какво следва след осъществяване на покупката. А това не са едно или две неща. Доста често, съществени.

Гражданската отговорност

Важно! Ако продавачът откаже да ми съдейства по този въпрос, мога да се обърна с едностранно писмено искане към застрахователя.

Полезни документи:

Екотакса

Екотакса

Ако купувам кола нов внос, трябва да заплатя екотакса, или т.нар. продуктова такса. Тя се заплаща еднократно при въвеждане на колата в движение в страната и размерът й варира според колата, която купувам. Обикновено в КАТ има ценова листа, по която мога да се ориентирам. Но ако такава липса, мога да се ориентирам за цената по Приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2 на Наредбата. Критерият е “възрастта” на колата, която купувам.

Винетка

Ако купувам МПС нов внос следва да се снабдя с необходимата винетка, ако ще карам по републиканските пътища. Цената на винетния стикер се определя според категорията на превозното средство и периода, за което го купувам.

Данък

Регистрация в КАТ

Деклариране в общината

От 01.01.2015 г. не съм длъжен да декларирам закупения автомобил в общината, ако съм го регистрирал в КАТ. Това правило обаче не важни, когато МПС се купува от съсобственици. Ако например съм купил МПС заедно с мой роднина, то в 2-месечен срок от придобиването, един от нас е длъжен да декларира покупката пред общината по постоянния си адрес. При подаване на съответната декларация трябва се представи и документ за платения при придобиването данък.

Повече информация за регистрацията на едно МПС в КАТ мога да прочета тук.

[toggles][toggle title="Източници"]

Кодекс за застраховането (КЗ)

чл. 461 и 483 (КЗ) - за сключването на застраховка “Гражданска отговорност”;

чл. 491 (КЗ)- за отношенията между продавач и купувач на МПС при сключена застраховка “Гражданска отговорност”.

§ Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

чл. 145, ЗДвП - относно задълженията, произтичащи от сделката.

§Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок

чл. 3 - относно задължението за изпозване на винетен стикер.

§ Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

чл. 52, ЗМДТ – относно данъчните задължения при придобиване на МПС;

чл.54, ЗМДТ - относно декларирането на придобитото МПС в общината.

§НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

чл. 12 - относно необходимите документи при регистрация в КАТ.

§ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

чл. 1 - относно такста за МПС.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си