Как се става президент, министър-председател или председател на Народното събрание в България?

Как се става президент, министър-председател или председател на Народното събрание в България? Процедурите по заемане на висши държавни длъжности в България се различават. Различията се състоят както в условията, на които трябва да отговарят кандидатите, така и в стъпките, които кандидатите трябва да изминат.

Как се става президент на България?

За да станете президент трябва да отговаряте на следните изисквания:На първо място - да сте български гражданин по рождение. Българското гражданство по рождение е два вида - по месторождение и по произход.Български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на Република България. Т.е. ако аз съм роден на територията на нашата страна и майка ми и баща ми са български граждани, то аз съм български гражданин по рождение.Български гражданин по произход пък е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин.  Всяко лице, което е припознато от български гражданин или чиито произход от български гражданин е установен със съдебно решение, също е български гражданин по произход.Второто условие е лицето да е навършило 40 години. Трябва да сте навършили 40 години към датата на избора. Т.е. ако едно лице навършва 40 години на 12 юли, а изборът за президент е насрочен за 13 юли, то може да се кандидатира.Кандидатът за президент трябва да отговаря и на изискванията за избиране на народен представител (депутат), а именно: да няма друго гражданство, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода.Важно условие е и това, лицето да е живяло последните 5 години в страната. За да се кандидатирате, трябва фактически и трайно да сте пребивавали на територията на страната през повече от половината от всяка от петте години, предхождащи датата на избора. За живеене в страната се приема и времето в чужбина, прекарано от български гражданин, изпратен там от българската държава.

А каква е процедурата по внасяне на кандидатурата за президент?

Кандидатът за президент се издига заедно с кандидата за вицепрезидент. Това може да стане по три начина:1) Чрез политическа партия;2) Чрез коалиция от политически партии;3) Чрез инициативен комитет, наброяващ най-малко 15 000 избиратели.Партиите, коалициите на партии и инициативните комитети на граждани, създадени за издигане на кандидатури за президент и вицепрезидент, трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди изборния ден.Кандидатите за президент и вицепрезидент пък се регистрират в Централната избирателна комисия най-късно 35 дни преди изборния ден.След като преминат изборите, новоизбраните президент и вицепрезидент полагат клетва три дни преди изтичането на мандата на предишния президент и вицепрезидент и встъпват в длъжност в деня на изтичането на мандата на предишната президентска двойка.Президентът се избира пряко от избирателите за срок от 5 години.Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбрани на същата длъжност само за още един мандат.

Как се става министър-председател на България?

За да станете министър-председател отново трябва да отговаряте на изискванията за избор на народен представител, т.е. да сте навършили 21 години, да нямате друго гражданстов, да не сте поставени под запрешение и да не изтърпявате наказание лишаване от свобода.Министър-председателят се избира от Народното събрание.

Как се става председател на Народното събрание на България?

Първото заседание по откриване на Народното събрание се председателства от най-възрастния от присъстващите народни представители. Той ръководи заседанието до избиране на същински председател. На първото заседание народните представители приемат правила за избиране на председател. Тези правила могат да включват начина на гласуване, правене на предложения и други. За председател се избира един от народните представители – т.е. той вече отговаря на критериите за избор на народен представител. Важи и принципът, че председателят на Народното събрание е "пръв сред равни".[toggles][toggle title="Източници"]§ Конституция на Република България (КРБ):чл. 65, ал.1 - относно изисванията, на които следва да отговарят народните представители;чл. 76, ал. 1 - относно председателя на НС;чл. 93, ал. 1 и ал. 2 - относно изискванията, на които следва да отговаря президента и относно това как се избира;чл. 95, ал. 1 - относно преизбирането на президент;чл. 99, ал. 4 - относно избора на министър председател.§ Закон за българското гражданство (ЗБГ):чл. 8, 9 - относно българското гражданство по месторождение;чл. 10, 11 - относно българското гражданство по произход.§ Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (ЗИПВР):чл. 3, ал. 4 - относно регистрацията на издигащите президент и вицепрезидент в ЦИК;чл. 6, ал. 2 - относно регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент в ЦИК;§ Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС);§ Тълкувателно решение № 12 на Конституционния съд от 1996 г.;§ Тълкувателно решение № 3 на Конституционния съд от 2001 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Денислав

Русев

7.6.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си