Как да стана занаятчия?

Започнах да се занимавам с художествена керамика като хоби. Хареса ми много и реших да се захвана с този вид занаят по-сериозно. Разбира се, пред мен стоят много въпроси. Основно бих искал да разбера какви етапи трябва да премина в своята дейност, за да стана занаятчия.

Какво е занаят?

Занаят е всяка дейност или услуга, която извършвам по занаятчийски начин. Това означава, че дейността/услугата, която извършвам:

  1. е включена в списъка на занаятите - напр. грънчарство, ковачество, шапкарство и др.;
  2. изпълнявам я на ръка или със специфични инструменти, така че продуктът да бъде уникален - напр. стан, ако се занимавам с тъкачество;
  3. за да я върша, са ми нужни специални знания и умения, придобити от занаятчийско обучение - напр. обучението, което преминах при майстор дърводелец;
  4. извършвам я като занаятчия, независимо дали самостоятелно, или в сдружение, т.е. ако рисувам върху стъкло, но само като хоби, не мога да го определя като занаят.

Как да започна да се занимавам със занаятчийство?

Първата стъпка, която предприемам е да започна да изучавам занаят като чирак, ако:

Обучава ме майстор, като той може да обучава едновременно само двама чираци. Ще се обучавам не по-малко от 3 години и по-дълго от 4 години. Мога да премина своето обучение в:

За целта трябва да ми е осигурено подходящо място.За да завърша обучението си като чирак, трябва да положа калфенски изпит пред комисия от майстори. Такъв се провежда два пъти в годината. Важно! За да се явя а този изпит, ще трябва да платя такса. Таксата, която трябва да заплатя, е 70 лв.

Какво следва?

Когато положа успешно изпита, получавам свидетелство за калфа. То се издава от Регионалната занаятчийска камара. Тук мога да открия Регионалната занаятчийска камара в моя град. Важно! Такова свидетелство мога да получа и ако:

Като калфа постоянно упражнявам своя занаят в предприятие, организирано по занаятчийски начин, както вече разбрах в него дейността е включена в списъка на занаятите, извършва се от занаятчии със специални знания и умения на ръка или със специфични инструменти.

Как да стана майстор?

На първо място трябва да съм упражнявал занаята от 2 години и:

След това е нужно да премина обучение за майстор в предприятие, организирано по занаятчийски начин или в Национално сдружение “Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”.Следва да бъда допуснат до майсторски изпит с решение на изпитната комисия, тя ме уведомява за взетото решение в 15-дневен срок от деня, в който съм подал заявление да бъде допуснат до изпита. Важно! Ако не бъда допуснат до изпит, мога да обжалвам решението на Комисията. Жалбата подавам пред административния съд, в района на който се намира седалището на Регионалната занаятчийска камара (напр. ако се намира във Варна, жалбата подавам в Административен съд - гр. Варна). Срокът, в който мога да подам жалбата си, е 14 дни от съобщаването на отказа да бъда допуснат до майсторски изпит.Мога да бъда допуснат до изпит, ако упражнявам занаята от 2 години и:

Изпитът се провежда два пъти в годината. Състои се от три части:

  1. практическа;
  2. теоретична;
  3. педагогическа, ако нямам завършен курс с педагогическа насоченост или документ, който да удостоверява, че притежавам някакъв педагогически стаж.

За да се явя на изпит, заплащам такса:

Ако не положа успешно изпита, имам право да се явя отново, но след 6-месечно обучение. В случай че се справя успешно, Националната занаятчийска камара ми издава свидетелство за майстор. Такова свидетелство може да ми бъде издадено и ако не съм положил изпит, но имам висше образование в областта и най-малко 2 години стаж. За да ми издадат майсторско свидетелство трябва да заплатя такса от 50 лв.Като майстор вече познавам детайлно занаята, така че да мога да го осъществявам сам.[toggles][toggle title=Източници]Закон за занаятите (ЗЗ):чл. 3, ал. 1 - относно понятието занаят;чл. 3, ал. 2 - относно понятието занаятчийски начин;чл. 45, ал. 1 - относно понятието чирак;чл. 45, ал. 3 - относно кога имам право да стана чирак;чл. 45, ал. 1 - относно обучението от майстор;чл. 46, ал. 4 - относно забраната да се обучават повече от двама чираци едновременно от един майстор;чл. 46, ал. 2 - относно обучението за чирак;чл. 49 - относно полагане на калфенски изпит;чл. 52, ал. 1 - относно предназначението на калфенския изпит;чл. 53, ал. 4 - относно провеждането на калфенския изпит;чл. 51, ал. 2 - относно определяне датата и часа на калфенския изпит;чл. 53, ал. 2 - относно провеждане на калфенския изпит пред комисия;чл. 50, ал. 2 - относно получаване на свидетелство за калфа;чл. 50, ал. 1 - относно понятието калфа;чл. 56 - относно обучение за майстор;чл. 61, ал. 1 - относно решение на комисията за допускане до майсторски изпит;чл. 59, ал. 1 - относно условията за допускане до майсторски изпит;чл. 60, ал. 4 - относно провеждане на майсторски изпит;чл. 57, ал. 2 - относно частите на майсторския изпит;чл. 62 - относно възможност за повторно явяване на изпит;чл. 55, ал. 2 - относно издаване на майсторско свидетелство; чл. 55, ал. 1 - относно понятието майстор.Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО)чл. 8 - относно придобиване на професионална квалификация.Административнопроцесуален кодекс (АПК):чл. 133, ал. 1 - относно подсъдността на административните съдилища;чл. 149, ал. 1 - относно срока за подаване на жалба.Тарифа за таксите, събирани по Закон за занаятите:чл. 3 - относно такса за явяване на калфенски изпит;чл. 14, т. 1 - относно такса за явяване на майсторски изпит;чл. 13 - относно такса за издаване на майсторско свидетелство.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

3.10.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си