Инцидент при пътуване с влак. Какви са правата ми?

Скоро пътувах с влак от София до Велико Търново. Гледката, особено в района на Искърското дефиле, е много красива. Освен за пейзажа обаче се замислих за нещо, което се надявам да не ми влезе в употреба като знание, но знае ли човек… Какви са всъщност правата ми, ако се случи някакъв инцидент? Повече мога да науча в следващите редове.Купувайки си билет от гишето на жп-гарата или пък онлайн, аз на практика сключвам договор за превоз. В цената на този билет (независимо дали плащам редовната цена или ползвам някакво намаление) е включена и застраховка „Злополука”. "Български държавни железници" ЕАД (БДЖ) е длъжно да сключи застраховка „Злополука”, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България (както е при моето пътуване). Застрахователното покритие (т.е. сумата, която ще бъде изплатена като обезщетение) по тази застраховка се осигурява от определено застрахователно дружество.Важно! Имам качеството на пътник не само когато съм вътре в самия влак, но и когато се намирам в непосредствена близост до него - преди да се кача или след като сляза. Т.е. ако се случи някакъв инцидент, докато се качвам във влака, и аз пострадам, ще имам право на обезщетение. Същият е случаят и ако вече съм слязъл – отново имам това право, въпреки че вече съм слязъл от влака.

Какво покрива тази застраховка (застрахователни рискове)?

Обезщетение се изплаща от застрахователя само при настъпване на определени неблагоприятни събития. Съществува вероятност тези събития да настъпят и затова аз се застраховам именно срещу настъпването им. Тези събития се наричат застрахователни рискове.Задължителната застраховка, която БДЖ сключва покрива следните застрахователни рискове:

  1. Смърт.
  2. Трайна загуба на работоспособност - налице е когато не се очаква да съм в състояние отново да полагам труд. Повече за трайната загуба на работоспособност мога да науча тук.

Минималната застрахователна сума за всяко събитие е 50 000 лв. Това означава, че БДЖ ме застрахова (в качеството ми на пътник) за минимум 50 000 лв.Смъртта и трайната загуба на неработоспособност се покриват от застрахователя по задължителната застраховка „Злополука на пътниците”. Т.е. това е застраховката, която БДЖ е длъжно по закон да сключи за своите пътници.Освен по задължителната застраховка (за смърт и трайна загуба на неработоспособност) БДЖ е застраховало своите пътници допълнително и за още един риск, а именно временна загуба на неработоспособност (над 20 дни).Ето още нещо, което като пътник ме касае: Ако в резултат на инцидента почина или здравето ми бъде увредено, превозвачът освен за това е отговорен и за изгубването или повреждането на предметите, които съм носил върху себе си или със себе си като ръчен багаж. Отговаря и ако съм носел със себе си животни, които са пострадали.

Как да получа обезщетение?

Ето няколко примера за инциденти - няколко вагона са се е запалили поради техническа неизправност; влак е дерайлирал; при прикачването на дизелов локомотив към влака локомотивът се е ударил в първия вагон на влака и в резултат има пострадали пътници... Все неприятни събития.Ако се случи нещо подобно, на първо място следва да изискам от БДЖ да ми издаде акт за транспортна злополука, в който да се съдържа подробно описание на случая.За да ми бъде издаден въпросният акт за транспорта злополука, трябва да попълня и подам писмено заявление към Централно управление на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД – с адрес: гр. София, п. к. 1080, ул. „Иван Вазов” № 3. Към заявлението задължително прилагам:

И така – снабдил съм се вече с акт за транспортна злополука, следва да предявя претенцията си към застрахователя – „ДЗИ Общо застраховане” АД. Това става, като попълня писмено искане, към което прилагам следните документи:

препис от акта за смърт и удостоверение за наследници в оригинал – в случай на смърт или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – при трайна/временна загуба на работоспособност;

Кога не ми се дължи обезщетение?

Нямам право на обезщетение от застрахователя, ако нещо ми се случи, когато се качвам или слизам от влака, докато той е в движение. Освен това, ако се качвам или слизам извън определените за целта места (например опитам през прозореца) – също няма да получа обезщетение.Дори трайно да съм загубил работоспособността си или да съм починал, застрахователят не дължи плащане на обезщетение на мен, респективно наследниците ми, когато причинената смърт или трайна загуба на работоспособност е вследствие на:

Например ако се возя във влак и той дерайлира вследствие на силно земетресение и аз пострадам тежко, загубя трайно работоспособността си или още по-лошо – живота си – няма да получа обезщетение.[toggles][toggle title=Източници] Закон за железопътния транспорт (ЗЖпТ):чл. 66 във връзка с чл. 67 - относно договора за превоз. Кодекс на застраховането (КЗ):чл. 471, ал. 1 – относно това кога възниква задължение за превозвачите да сключат задължителна застраховка "Злополука" на пътниците;чл. 472, ал. 2 – относно качеството „пътник”;чл. 473, ал. 2 – случаи, при които нямам право на обезщетение;чл. 474, ал. 1 – относно покритите застрахователни рискове;чл. 475 - относно случаите, в които не се дължи плащане;чл. 476 – относно застрахователното покритие. Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (Регламент (ЕО) № 1371/2007):чл. 26, пар. 1от Приложение 1 към Регламента (извлечение отЕдинните правила относно Договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (CIV)- относно качеството “пътник”;чл. 26 пар. 1, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Приложение 1 към Регламента - относно покритите застрахователни рискове;чл. 26, пар. 2от Приложение 1 към Регламента - относно случаите, в които не се дължи обезщетение;чл. 33, пар. 1 от Приложение 1 към Регламента - относно изгубване/повреждане на предмети, които пътникът носи като ръчен багаж. Сайт на БДЖ[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

19.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си