Още малко за трудовия стаж (част 2)

Вече научих какво е трудов стаж и как се изчислява той. В следващите редове ще прочета още отговори на актуални въпроси по темата.

В кои случаи ще ми се признае трудов стаж, без да имам сключен трудов договор?

На пръв поглед звучи невероятно, но има доста ситуации, в които стажът ми ще се зачита и без наличието на валиден трудов договор, без значение дали работя в България, или друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария:

Ако срещу мен е повдигнато несправедливо обвинение?

Трудовият ми стаж ще се зачете и при следните обстоятелства:

Ще се зачита ли трудовият ми стаж, ако се окаже, че съм работил при некоректно сключен договор?

Сключил/а съм трудов договор, без да знам, че е в противоречие на закона или на колективния трудов договор. В тези случаи трудовият договор може да бъде обявен за недействителен от съда. Изработеното от мен време до този момент ще ми се зачете за трудов стаж, все едно съм работил по коректно сключен договор. Ако нямам позволената възраст да извършвам тази дейност - компетентна да признае договора за недействителен е Инспекцията по труда. Няма значение дали съм извършвал/а работата в тук или в друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

Има ли значение трудовият стаж за правото ми на пенсия и за нейният размер?

Не. Трудовият стаж не бива да се бърка с осигурителния. Те са различни по смисъл понятия и често пъти не съвпадат по своята продължителност. Повече за осигурителния стаж мога да науча от тук.

Пренася ли се трудовият ми стаж, ако сменя предприятието, в което работя?

Да. Стажът ми ще се зачита при определяне на допълнителното ми възнаграждение, ако съм изпълнявал/а същата или сходна работа и в предишното предприятие. Например ако съм работил/а като продавач-консултант в магазините на различни собственици. Това важи и ако съм изпълнявал същата или сходна работа и в друга държава членка на Европейския съюз.

Как ще се изчисли стажът ми, ако съм упражнявал/а свободна професия и премина на трудов договор?

Когато известно време съм упражнявал/а свободна професия, това време ще ми се зачете за трудов стаж, ако:

Какво ще стане с досегашния ми трудов стаж по определена специалност, ако реша да се преквалифицирам?

Ако сменя професията си, ще ми се начислява нов трудов стаж по новата специалност. В този случай възнаграждението ми ще започне да се увеличава след първата година от новия трудов стаж. [toggles][toggle title=Източници]Кодекс на труда (КТ):чл. 354, ал. 1 - кога се зачита трудов стаж без работникът/служителят да е в трудово правоотношение;чл. 353 - относно трудовия стаж при недействителен трудов договор;чл. 74. ал. 2 - относно недействителността на трудовия договор.Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ):чл. 12, ал. 4, т. 1 и 4 - относно запазването на трудовия стаж при смяна на предприятието, в което е работил работникът/служителят;чл. 12, ал. 4, т. 4 - относно трудовия стаж след като е била упражнявана свободна професия и се сключи трудов договор.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Маргарита

Иванова

7.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си