Какво ме чака, ако на митницата ме хванат с повече от декларираното?

Пътешествието е най-откровената форма на свободата на духа. Животът на път по смисъла си е една от най-благоприятните форми на “всичкоправието” според разбиранията ни за релакс и приключения. Общото между всички пътуващи, отправени към своите цели и крайни часове на пристигане, е едно – Митницата. Ще трябва да мина през нея. А може би се налага да декларирам и част от багажа си? Незнанието не се толерира! Трябва да съм подготвен/а предварително относно един съществен въпрос… Какво ме очаква, ако на митницата ме хванат с повече или различно от декларираното?

Пътувам от или към друга държава член на ЕС. Законът ме задължава да декларирам. Какво точно и в какъв размер от стойността си?

Митническото деклариране е действието, чрез което едно лице изразява по установени форми и начини желанието си за прилагане на определен митнически режим за дадена стока.Преди всичко, какво трябва да декларирам?

Внимание! Декларирам само над следната стойност или количество при поискване от страна на митническите служители:

Важно! Декларирам стоките без значение дали влизам, или напускам територията на ЕС с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт. Няма значение дали съм собственик на предметите, или съм помолен/а да ги отнеса до определен получател. Ако все още нямам навършени 16 години, декларирането се извършва от едно от съпровождащите ме пълнолетни лица. Как и кога подавам декларацията си?

Пътувам от или към трети страни, извън рамките на ЕС. Има ли разлика при декларирането?

Приликата: Отново се налага да попълня и да представя на митнически служител валутна декларация при пренос на парични средства в размер на 10 000 евро или повече при влизане или излизане от ЕС.Ето разликите:

Какви са последствията, ако не изпълня задължението за деклариране?

В случай че не спазя задължението си за деклариране или декларирам грешна или непълна информация, митническите органи могат да задържат или дори отнемат в полза на държавата недекларираните парични средства или други стоки. Грозят ме и глоби. Какъвто и да е случаят на нарушение, получавам съставен акт от митническите органи.И все пак, какви са възможните административни наказания в случай на допуснати от мен митнически нарушения?

Актуализира: Юрия Марковска[toggles][toggle title=Източници]Закон за митниците (ЗМ):чл. 233, чл. 235 - относно пренос и превоз на стоки без знанието на митническите органи;чл. 229 - относно изземването и задържането на стоки от митническите служители;чл. 230 - относно съставянето на акт от митническите органи.Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):чл. 39, ал. 1 – относно административните нарушения за явно маловажни случаи.Валутен закон (ВЗ):чл. 11а – относно пренос на парични средства в и извън рамките на ЕС.Наредба № 1 от 01.02.2012г за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон:чл. 2, 9 – относно декларарирането на парични средства;чл. 8, ал. 1 - относно дефинирането на “Зелен коридор”.Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005г.:чл. 3 – относно задължението за деклариране;чл. 9 – относно санкциите за всяка държава членка на ЕС.Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 09 октомври 2013г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза:чл. 5, т. 12 - относно определение за деклариране. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си