Касов апарат - често задавани въпроси

За какво служи касовият апарат и защо като търговец трябва да имам такъв? Още през 1999 г. се въвежда задължителното използване на касов апарат, като по този начин започват да се отчитат печалбите и да се плащат данъци върху тях. Основната цел е да се избегнат измамите и всеки да заплаща данък на държавата върху направения оборот. Но как всъщност действат касовите апарати и успяват ли да изпълнят основната цел, поради която се използват?

Какво е касов апарат?

По закон съм задължен/а да използвам фискално устройство, когато извършвам търговска дейност. Това е устройство за регистриране и отчитане на продажбите на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет. Касовият апарат е едно от основните фискални устройства. Той изчислява и регистрира продажбите и съдържа специално чекмедже за съхраняване на парите в брой. Това чекмедже се отваря или със специален ключ, или при регистрирана продажба, а когато си купувам нещо от магазина, касиерът трябва регистрира продажбата. След това апаратът ще ми издаде и касов бон за извършената покупка.

Нови изисквания за касовите апарати!

Основната цел на касовия апарат е ясна - да се свие сивата икономика. Това обаче е трудно постижимо за една машина без някаква външна намеса и контрол. Затова през 2011г. бяха предприети законодателни промени. Вече касовите апарати трябва да са свързани дистанционно с НАП. Това предполага повече изисквания, които трябва да съобразя при първоначална работа с касов апарат.

Как да започна работа с касовия апарат?

За да започна работа с апарата, съм длъжен/а първо да сключа договор за техническо обслужване със сервизна фирма. Важно! Трябва да проверя дали сервизната фирма има валидно разрешение от министъра на финансите. При въвеждането в експлоатация сервизната фирма ще ми издаде свидетелство за регистрация на фискално устройство. След това устройството изпраща съобщение до НАП и получава отговор дали регистрацията е успешна.

Каква информация изпраща апаратът ми до НАП?

Моят касов апарат задължително трябва да има данъчен терминал, които осъществява дистанционната връзка с НАП. Той събира дневните отчети от апарата и веднъж в месеца ги изпраща до НАП.

Как да водя касовата книга?

Касовите книги служат за съхранение на дневните, месечните и годишните финансови отчети. Такава книга може да се закупи от книжарница и съдържа страници за всеки ден от годината. В книгата попълвам отчета за деня и оборота от фискалното устройство. Тя се съхранява в търговския обект. Дните, в които той не работи, вписвам в книгата с текст “неработен ден”, а когато няма печалба за деня - с текст “няма регистрирани печалби”.

Какво е касова бележка и кога се издава?

Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, който регистрира продажбата на съответна стока или услуга в търговски обект. Независимо дали съм регистрирано, или не по ДДС лице ,аз съм длъжен/а да регистрирам и отчета извършените от мен продажби в търговския обект чрез издаване на касова бележка от касовия апарат. Клиентът, от своя страна, трябва да приеме бележката и да я пази до напускане на обекта. Актуализира: Юрия Марковска[toggles][toggle title=Източници]Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС):чл. 118 - относно задължение за издаване на касова бележка;чл. 185 - относно глоба при неиздаване на касова бележка;пар. 1, т.40 от Допълнителните разпоредби - относно определението за фискално устройство.Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:чл. 7,ал. 1 - относно свързване на касови апарати с НАП;чл. 17,ал.2 - относно издаване на свидетелство за регистрация на касов апарат;чл. 18 - относно получаване на съобщение от НАП за регистрация;чл. 39 - относно водене на касова книга.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Тодорова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си