Злоупотреба с aвторските ми права! Ами сега?*

Случва се, когато търся информация в интернет, да попадана на материали - снимки, статии, музика и други, които сам съм изготвил. Оказва се обаче, че без мое разрешение и без аз да знам, някой е решил да ги използва за лични облаги, поставяйки името си под тях. Възможно е и такива да бъдат обработени без съществени промени и разпространени чрез хартиени издания, телевизия, радио и други. Мога ли обаче да твърдя, че моите произведения и творби са обект на авторско право, кога са налице злоупотреби с него, и към кой мога да се обърна за помощ?

Кога е налице злоупотреба с авторските ми права?

Авторските ми права са нарушени в следните случаи:

Какви са наказателните последици при злоупотреба на авторските ми права?

Как да се защитя, ако се злоупотребява с авторските ми права?

Трябва да подам сигнал за злоупотреба на авторските ми право до Дирекция „Авторско право и сродните му права” при Министерство на културата, която да извърши проверка за установяване на нарушението.

Как се наказва виновникът:

С акт, съставен след извършване на проверка, а въз основа на него се издава наказателно постановление.

Кой налага и кога се изпълнява административното наказание?

Наказателните постановления се издават от министъра на културата, или от упълномощено от него длъжностно лице. Глобатa или имуществената санкция се изпълняват доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което са наложени. След влизането в сила на наказателното постановление иззетите произведения, отнети в полза на държавата, се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

Мога ли да поискам обезщетение при нарушаване на авторските ми права?

Мога да подам иск за обезщетение срещу лицето, злоупотребило с авторските ми права. Обезщетение ми се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. Искът подавам до oкръжния съд. Мога да предявя и други видове искове, свързани с установяване на самото нарушение; изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението ми и други.

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира Лора Терзиева.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за авторското право и сродните му права:

чл. 2, ЗАПСП - относно възникването на авторското право;

чл. 3, ЗАПСП - относно обектите на автосрко право;

чл. 4, ЗАПСП - относно изключенията от обектите на авторското право;

чл. 5, ЗАПСП - относно носителя на авторско право;

чл. 8, ЗАПСП - относно съавторство;

чл. 15, ЗАПСП - относно неимуществените права върху обекти на авторско право;

чл. 18, ЗАПСП - относно имуществените права върху обекти на авторско право;

чл. 94 - чл. 96е, ЗАПСП - относно защитата на авторските права;

чл.97 - чл. 98г, ЗАПСП - относно наказанията.

§ Министерство на културата - Дирекция "Авторско право и сродни прва".

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си