Какви са правата ми при дребно хулиганство?

Нарушавам обществения ред и съм хулиган , но не съм престъпник, тъй като деянието ми не е с такава обществена опасност, каквато Наказателният кодекс изисква.

Въпреки това мога да бъда санкциониран за „дребно хулиганство“ по УБДХ (Указ № 904 за борба с дребното хулиганство) и да ми се търси отговорност по административен ред.

„Дребното хулиганство“ е непристойна проява, изразена в:

За да бъда счетен за пълноправен „дребен“ хулиган е достатъчно да съм

навършил 16 г. Мога да бъда санкциониран със следните административни наказания:

Разминавам се с наказание, ако съм непълнолетен (от 14 до 18 г.) и с оглед извършеното и неговата обществена опасност, мога да бъда поправен с мерките на комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Веднъж констатира ли се нарушение, ми пишат акт, който съдържа данни за мен, извършеното деяние и свидетелите. Арестуват ме и ме задържат в местното поделение на МВР и в срок от 24 часа може да се случи следното:

При първия вариант ще бъда временно задържан до 24 часа, ако преписката не може да бъде изпратена веднага на съдията. Процесът срещу мен не е наказателен, тъй като “дребното хулиганство” е административно нарушение, а не престъпление. Пред съдията присъствам и имам право на адвокат. Ако ми наложат наказание, мога да обжалвам пред окръжния съд в срок до 24 часа. Решението му е окончателно. Ако съдията нареди да бъда “задържан”, ще остана в съответното поделение на МВР за необходимото време и ще трябва да полагам общественополезен труд, колкото и да ми е неприятно.

Докато съм задържан, добре е да следя дали се спазват правата ми. Трябва да внимавам:

Международни и неправителствени организации, както и международни експерти, имат право на достъп и осъществяване на контрол дали се спазват човешките права, реда и режима в помещението, където съм настанен.

Всички тези права съответстват и на общите ми права на задържан под стража, описани в редица нормативни актове (Закон за МВР, Закон за изпълнението на наказанията и задържане под стража и др.) За тях мога да прочета повече в “Задържаха ме от полицията за 24 часа”.

Актуализирал: Юрия Марковска

[toggles][toggle title="Източници"]§ Указ № 904 за борба с дребното хулиганствочл. 1 относно изискванията, размер на административното наказание и изключение;чл. 2 относно констатиране на нарушението;чл. 3 относно производството;чл. 5 относно разглеждането на преписката и адвокатска защита;чл. 7 относно правото на обжалване и последиците от съдебното решение;чл. 8 относно изпълнението на административното наказание.

§ Правилник за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганствочл. 13 относно кои права трябва да се спазват;чл. 19 относно какво се разяснява;чл. 20 относно какво не може да се изземва;чл. 21 относно какви други права съществуват за изтърпяването;чл. 22 относно правото на преводач или тълковник;чл. 23 относно правото на задължителен медицински преглед;

чл. 25 относно помещенията, в които се изтърпява наказанието;

чл. 29 относно храненето;

чл. 31 относно освобождаването;

чл. 32 относно правата на МО и НПО.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Терзиев

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си