Правата ми при кражба*

Всъщност освен да изпсувам, се оказва, че имам и права, регламентирани от закона. Ето и няколко полезни съвета как мога да постъпя, след като някой е “свил” нещо от мен.

Тук ще се запозная с правата ми при кражба единствено на движима вещ (напр. колело, компютър, камера и т.н.). Все пак, кражбата на недвижима вещ би била доста трудоемка задача за крадеца. Освен да издълбае огромна дупка в имота ми и да си тръгне с голяма торба пръст, няма по какъв друг начин да ми навреди. За сметка на това, влизането му през прозореца с цел кражба на кухненската ми посуда (движими вещи), е напълно осъществимо действие.

Особени видове кражба:

NB! Енергията (електрическа и топлинна) също е движима вещ, поради това и тя може да бъде открадната.

Кражба на вещи в смисъл “дойде ми изневиделица”

Това е кражба на вещи, в случай че си нямам никаква представа кой е евентуалният извършител.

Ако е влизано с взлом в дома ми, най-важното, което трябва да запомня:

В случай на кражба на моя движима вещ, компетентно да се занимае със случая е съответното РПУ, в района на което се е случило престъплението. Мога да подам жалба и в РПУ-то, където според мен е предполагаемото местопрестъпление. Ако не знам къде ми е открадната вещта, жалбата се подава в РПУ по постоянния / настоящия ми адрес.

Мога да подам жалба за кражбата на вещите ми и директно в прокуратурата. Жалбата се подава до районен прокурор по постоянния / настоящия ми адрес. Бланки за жалби има на официалните интернет страници на повечето прокуратури в страната. Имам право да обжалвам отговора на районна прокуратура пред окръжна в 7-дневен срок.

Полезно би било, ако приложа документи за закупуването на конкретните вещи или поне серийни номера. Важно е описанието на вещите. Ако по тях има трайни белези, добре е да се опишат.

Мога да посоча имена на свидетели и основания за разпита им, напр. ако знам със сигурност, че съседката е била в апартамента си по това време.

Кражба на вещи в смисъл “Само да ми паднеш!”

Това е кражба на вещи, в случай че предполагам кой е евентуалният извършител.

Който открадне движима вещ, не може да я придобие по давност, т.е. крадецът няма никога да стане нейн (поне официален) собственик. Въпреки че колелото ми напр. е в чужди ръце и незнайно кой се ползва от него, аз си оставам официалният собственик на колелото. Ще имам право да си поискам колелото в следващите 3 години от кражбата. След този срок не мога да защитя правото си на собственост. Повече по темата за продадени крадени вещи мога да намеря тук.

Така че ако благодарение на органите на реда, или на магията на зрението успея да разбера кой е откраднал колелото ми, винаги ще имам право да искам от крадеца връщането на колелото ми.

Ако знам или предполагам кой е крадецът, трябва да го опиша в жалбата си към полицията (или евентуално към прокуратурата).

Не е кражба, нито изгубване на вещ, ако аз като собственик предам вещта си за пазене в ръцете на трето лице, което в последствие не иска да ми я върне. Това са т.н. присвоявания и обсебвания на вещи. Те са въздигнати в престъпления по смисъла на Наказателния Кодекс и са също наказуеми. В случай че лице, на което съм дал да пази нещо мое, не иска да ми го върне, имам пълното право да се оплача в полицията. Тогава в жалбата също ще трябва да опиша името на извършителя.

Изобщо опцията да бъда ограбен е правопропорционална на притежаваните от мен вещи. Естествено, че превантивните мерки са за предпочитане, но това не значи, че не трябва да търся и защитавам правата си след престъплението.

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализирал: Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за собствеността (ЗС):

чл. 78, ал. 2, ЗС - относно срок за търсене на откраднати или изгубени вещи от техните собственици;

чл. 80, ал. 2, ЗС - относно невъзможност за придобиване по давност на движима вещ, придобина чрез престъпление;

чл. 110, ал. 2, ЗС - относно това кои вещи за движими.

§ Наказателен кодекс (НК):

чл. 206, ал. 1, НК - относно квалификацията на престъплението обсебване.

§ Владимир Петров, Методи Марков – “Modus Studendi Вещно право”, 6 преработено и допълнено издание, София 2011г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си