Парламент: Как работи Народното събрание?

Всеки ден гледам и слушам за народните представители в Народното събрание, които спорят по този или онзи наболял проблем, гласуват „за“ или „против“ даден законопроект и т.н. Как точно те решават какво ще се случва в държавата и какво не? Защо точно в Народното събрание?

Как се формира Парламентът?

За да си отговоря на тези въпроси трябва да започна с изясняване на структурата и функциите на Народното събрание (НС) или иначе казано Парламента.НС е постоянно действащ орган, който се ръководи от председател и бива подпомаган от заместник-председател. Избира се за срок от 4 години. Основната му функция е, че осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол в държавата.

Какво се има предвид под „осъществяване на законодателна власт“?

Това означава, че НС приема, изменя, допълва и отменя законите, които са задължителни за всички нас, включително и за държавните органи и организациите.

Как става това?

Това става чрез обсъждане и гласуване на проекти за закони или други актове на НС. Гласуванията на законопроектите са две и се извършват на отделни заседания. Когато вотът на тези заседания бъде положителен, се приемат законите. По изключение Парламентът може да реши двете гласувания да се извършат в едно заседание. Другите актове (решения, декларации и обръщения) на Народното събрание се приемат с едно гласуване. Приетите актове се обнародват в „Държавен вестник“ не по-късно от 15 дни след приемането им.

Какво е „парламентарен контрол“?

Това е право на народните представители да задават въпроси по актуални теми, които засягат обществото. Тези въпроси биват отправяни до министър-председателя, заместник министър-председател или до някой министър, като всеки петък през последните три часа на заседанието НС изслушва въпросите, питанията и отговорите по тях. Тези заседания се предават пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио.Други функции на Народното събрание:

Каква е функцията на народните представители/депутатите?

Парламентът се състои от 240 народни представители. Те биват избирани от народа и тяхната функция е да представляват не само своите избиратели, а и целия български народ в Парламента и да бъдат защитници на обществения интерес.Правомощията на народните представители могат да бъдат индивидуални (всеки народен представител да може сам да упражнява правата си като такъв) и колективни (определен брой депутати да имат право на определени правомощия).Индивидуалните правомощия на народните представители са:

Колективните правомощия на народните представители са:

Едно от основните задължения на народните представители е, че не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която е несъвместима с положението им на такива. Друго основно задължение на депутатите е да действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения. Също така ако народен представител е избран за министър, то той прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър.Друго важно нещо, което трябва да знам за народните представители е кой може да бъде избиран за такъв. Трябва да е български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.[toggles][toggle title=Източници] Конституция на Република БългарияЧл. 74 и чл. 77 относно ръководството на Народното събрание.Чл. 64, ал. 1 относно срокът на функциониране на НС.Чл. 84, т. 1 относно осъществяването на законодателната власт.Чл. 86, ал. 2 относно задължителността на законите и решенията на НС.Чл. 88, ал. 1 и ал. 2 относно гласуванията на законопроектите.Чл. 88, ал. 3 относно обнародването на приетите актове.Чл. 84, т.2-17 относно функциите на НС.Чл. 85, ал. 1 относно ратифицирането и денонсирането международни договори.Чл.91, ал. 1 относно избора на Сметна палата.Чл. 91а, ал. 1 относно избора на омбудсман.Чл. 63 относно броя на народните представители. Чл. 67, ал. 1 относно функциите на народите представители.Чл. 87, ал. 1 относно правото на законодателна инициатива.Чл. 90, ал. 1 и 2 относно правото на народните представители на въпроси, питания и разисквания.Чл. 78, т.2 относно искането за свикване на заседание на НС.Чл. 89, ал. 1 относно гласуването на недоверие на Министерския съвет.Чл. 67, ал. 2 и чл. 68, ал. 1 относно задълженията на народните представители.Чл. 68, ал. 2 относно избора на народен представител за министър.Чл. 65, ал. 1 относно условията за съвместимост с длъжността “народен представител”. Правилник за организацията и дейността на Народното събраниеЧл. 96, ал. 1 относно правото на народните представители да задават въпроси по актуални теми, които засягат обществото.Чл. 106, ал. 1 относно времето, през което НС изслушва въпросите, питанията и отговорите по тях.Чл. 51 относно прякото предаване на заседанията.Чл. 142 относно начина на осъществяване на правомощията на народните представители. Закон за Сметната палатаЧл. 12, ал. 1 относно избора на ръководство и членове на Сметната палата.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Радостина

Бръмбарова

15.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си