Превишена скорост - колко бързо мога да карам?

Известно е, че в зависимост от вида на пътя, скоростта, която трябва да спазвам при шофиране на моторно превозно средство, е различна. А сега нека се запозная с различните случаи и максимално допустимите скорости, които мога да развивам като водач, както и условията за това.

Видове пътища

Различните допустими скорости са определени, в зависимост от това какъв е пътят, по който шофирам. Пътищата се делят на:

Скорост

В зависимост от горното разделение, имам право да развивам определена скорост, но трябва да взема предвид и вида на моторното превозно средство, с което се движа. Условията са разпределени по следния начин:Превозно средствоВ населено мястоИзвън населено мястоСкоростен пътАвтомагистралаМотоциклет(категория А)508090100Лекавтомобил (Категория В)5090120140Тежкотоварни автомобили (Категория C), и Превозни средства за превоз на над 8 пътници плюс водача, напр. Автобус (Категория D)508090100Състав от пътни превозни средства, с теглещо превозно средство от съответната категория и ремарке или полуремарке(Категории B+Е, C+Е, D+Е)507090100Трактори, трамваи(Категория Т)5050--Мотопед(Категория М)4545--Самоходни машини4040--

Извънредни случаи

В жилищна зона (специален район в населено място, на входовете на който има поставени съответните знаци. В нея действат специални правила за движение.) имам право да управлявам превозно средство, без значение от неговия вид, със скорост до 20 км./ч.Ако пък превозвам опасен товар, също трябва да се съобразявам с различни ограничения. Те са 40 км./ч. в населено място, 50 км./ч. извън населено място и 90 км./ч. по магистрала или скоростен път.

Обжалване на Наказателни постановления и актове на КАТ: Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

Трябва да знам, че има особености относно скоростта на МПС и при определени маневри, които извършвам, докато шофирам своята кола. Например, когато изпреварвам, съм длъжен първо да се убедя, че движейки се с безопасна скорост, мога да извърша изпреварването за кратко време. Безопасната скорост във всеки един случай, зависи от личната преценка на водача, според това в каква ситуация на пътя се намира. Тя не е определена в закона и поради това е необходимо сам да определя, каква ще бъде тя в конкретния случай. Напр. когато се разминавам с други превозни средства и разминаването е затруднено, например има препятствия и неравности по пътя, дупки, трудни участъци, стеснение на лентата и т.н., съм длъжен да намаля скоростта, с която се движа или да спра, за да пропусна водача отсреща, ако пречките се намират от моята страна на платното. Особеност при скоростта има и когато мой приятел или самият аз съм загазил на пътя и имам нужда от помощ - при теглене на друго МПС с гъвкава връзка, както и с твърда връзка по път в населено място разрешената максимална скорост на движение е 40 km/h, а при теглене с твърда връзка по автомагистрала и скоростен път - 70 km/h.Важно е да знам, че всички тези правила и изисквания за скоростта, с която шофирам, са разписани, за да ме защитят и да ме предпазят от произшествия и неприятности и най-вече да защитят живота и здравето, както на мен, така и на другите участници в движението. Затова е добре да ги знам и да се съобразявам с тях, когато шофирам, и вместо да гледам на себе си като опитен състезател от Формула 1, да карам разумно и внимателно.

Санкции за превишена скорост

Ако не се съобразявам с правилата за движение, рискувам да ми бъде наложена глоба, ако бъда заснет от мобилна камера на КАТ или от стационарна камера за превишена скорост. Размерът на глобата зависи от сериозността на нарушението, т.е. с колко точно км./ч. превишавам максималната разрешена скорост, както следва:Превишаване на разрешената максимална скоростГлобаЗа превишаване с 10 км/ч20 лв.За превишаване с 11 до 20 км/ч50 лв.За превишаване с 21 до 30 км/ч100 лв.За превишаване от 31 до 40 км/ч400 лв.За превишаване над 40 км/ч600 лв.За превишаване над 50 км/ч700 лв. + 3 месеца лишаване от право да управлява МПС (за всяко превишаване с 5км/ч над 50км/ч глобата се увеличава с 50лв.)При превишаване разрешената скорост извън населено място, глобите са същите, освен:За превишаване от 31 до 40 км/ч300 лв.За превишаване от 41 до 50 км/ч400 лв.За превишаване над 50 км/ч600 лв. (за всяко превишаване с 5км/ч над 50км/ч глобата се увеличава с 50лв.)Правото е в съавторство с Милена Бояджиева.Актуализира Лора Терзиева[toggles][toggle title=Източници] Закон за пътищата (ЗП):чл. 3, ал. 8 – относно определение за скоростен път.Закон за движение по пътищата (ЗдвП) 6, т. 52 от преходните и заключителни разпоредби – относно определението за Автомагистралачл. 21 – относно различните скорости, които могат да бъдат развивани на видовете пътища;чл. 42, ал. 2, т.3 – относно скоростта, когато аз изпреварвам;чл. 42, ал. 3 - относно скоростта, когато съм изпреварван;чл. 44 – относно правилата при разминаване на две коли, при наличие на препятствие в едната лента;чл. 47 – относно скоростта при пресичане на кръстовище;чл. 51 – относно скоростта при пресичане на жп прелез;чл.62, т.2 - относно скоростта в жилищна зоначл. 65 – относно скоростта около спирка на градския транспорт;чл. 66, ал. 1 – относно скоростта при спирка на трамвай;чл. 84 – относно скоростта при теглене;чл. 182, ал. 1 и 2 - относно санкциите при превишаване на позволената максимална скорост.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Делина

Чонова

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си