Право на гражданите да участват в управлението на държавата*

Аз искам да управлявам държавата си и да съм активен гражданин! Един от начините е да гласувам, а един от законите, който ми дава това право, е Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Има 4 форми на пряко участие в управлението:

  1. Референдум.
  2. Гражданска инициатива.
  3. Европейска гражданска инициатива.
  4. Общо събрание на населението.

NB! Всички документи по този закон са освободени от държавни и местни такси, т.е. не плащам нищо за тях.

Референдум

Какво е референдум? - Това е форма на пряко гласуване на гражданите на дадена държава, при което цялото население одобрява или отхвърля дадено предложение. Самото предложение - предмет на гласуването - може също да се организира от граждани - инициативен комитет. Референдумът бива два вида - местен и национален (скоро: “Как се организира референдум?”).

Право на гласуване на национален и местен референдум имат гражданите на Република България с избирателни права. Финансови средства за произвеждане на национален референдум се осигуряват от държавния бюджет, а за провеждане на местен - от съответния общински бюджет.

Самото гласуване на референдум е доста близко до обикновеното гласоподаване. Има предвидена възможност за всеки да подаден своя глас, независимо от различни видове увреждания.

Гражданска инициатива

Гражданската инициатива е национална и местна. В частта на подготвяне на подписката тя се финансира от граждани и юридически лица.

По същността си националната гражданска инициатива представлява отправяне на предложение от страна на гражданите към Народното събрание или към органи на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.

Чрез местна гражданска инициатива гражданите правят предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение (скоро: “Правото ми на гражданска инициатива”).

Европейска гражданска инициатива

Това е гражданска инициатива на европейско ниво, чрез която гражданите на Европа приканват Комисията да представи подходящо предложение на даден проблем (посочен от гражданите). Необходимо е участието на 1 милион души от поне 7 държави-членки на ЕС.

Организатори и поддръжници на инициативата трябва да са граждани на страна-членка на ЕС и да са на възраст, на която имат право да гласуват за избор на Европейски Парламент (скоро: “Правото ми на европейска гражданска инициатива”).

Общо събрание на населението

Общо събрание на населението се провежда за решаване на въпроси от местно значение, компетентността за чието решаване е предоставена на съответния общински съвет или кмет. То се провежда в общини, райони, кметства, населени места и квартали с население до 10 000 жители.

Общо събрание може да се свика по инициатива на населението с избирателни права и с адрес (постоянен или настоящ) на територията на общината, района, кметството, населеното място или квартала към момента на формулиране на искането (скоро: “Правата ми в общо събрание на населението”).

Общинският съвет или кметът на общината са длъжни да издадат съответните актове за предприемане на необходимите действия в срок до един месец от приемането на решението на общото събрание, освен ако самото общо събрание не е определило по-дълъг срок.

NB! Ето че има как всеки един гражданин да поправи безредиците, които не му харесват и да стане причина за някоя или за много законодателни промени.

* От рубриката ни “Предложи Право”.

[toggles][toggle title="Източници"]§ Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправлениечл. 3 относно формите на пряко участие;чл. 4 относно правото на гласуване;чл. 5 относно финансовото осигуряване;чл. 10, ал. 1 относно предложението за провеждане на национален референдум;чл. 12, ал. 1 относно предложението за провеждане на гражданска инициатива от граждани;чл. 44, ал. 1 относно същността на националната гражданска инициатива;чл. 46, ал. 1 относно същността на местната гражданска инициатива;чл. 54, ал. 1 относно същността на общото събрание на населението;чл. 54, ал. 3 относно срока за предприемане на действия от страна на общинския съвет;чл. 55, ал. 1 относно място на провеждане на общо събрание на населението;чл. 56, ал. 1 относно състава на общото събрание;чл. 57, ал. 1 относно инициативата за свикване на общо събрание.

§ Регламент (ЕС) № 211/2011 на европейския парламент и на съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициативачл. 2, т. 1 относно същността на гражданската инициатива;чл. 3, т. 1 относно организаторите на европейска гражданска инициатива;чл. 3, т. 4 относно правото на подкрепа към предложена гражданска инициатива.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си