Сайтове за запознанства - защитени ли са личните ми данни?

Аз го обичам и той ме обича. Срещнахме се в сайт за запознанства и отскоро “онлайн любовта” прерасна в съвместно съжителство. Продължават обаче да се свързват с мен разни хора чрез данните, които са достъпни относно мен на сайта. Още малко информация за правата ми при използването на сайтове за запознанства в следващите редове.

Какво се случва с личните ми данни?

При регистрация аз се съгласявам с общите условия на сайта. Задължителен елемент от тях е информацията как са защитени личните ми данни (данни, чрез които мога да бъда идентифициран). Особеното тук е, че законът забранява обработването на данни, свързани със сексуалния ми живот, освен ако не съм се съгласил изрично, както е в случая. Важно да знам е, че уебсайтът трябва изрично да е посочил целите, за които използва събираните от него лични данни, например за генериране на профила ми и осъществяване на предоставяните от него услуги като намиране на подходящ партньор. Собствениците на сайта за запознанства са длъжни и да защитят личните ми данни от неправомерен достъп, изменение, разпространение или друго незаконно обработване. Сайтовете за запознанства имат право да използват личните ми данни за търговски цели, например да ми изпращат рекламни съобщение (т.нар. имейл маркетинг) за новите си услуги, ако съм се съгласил с това.Ако смятам, че правата ми са нарушени, съдействие мога да потърся от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която осъществява контрол върху обработването на лични данни и достъпа до тях.

Предоставяне на личните ми данни на органите на реда

Личните данни, които предоставям за попълване на профила ми се съхраняват на компютъра (сървъра) на сайта, като той разполага и с IP адреса и имейл адреса ми. В общите условия трябва да се съдържа клауза с подобно съдържание „Сайтът се задължава да не предоставя информация за потребители на трети лица, с изключение на случаите, в които законът изисква това.“ В закона изрично е предвидено задължение за администратора на сайта за предоставяне на данни при искане от компетентните органи за предотвратяване или разкриване на престъпления, провеждане на наказателно производство или изпълнение на наказания. Може да се окаже, че аз не съм замесен, но в случая общественият интерес от разкриване на престъпленията има превес.

Какво се случва със снимките ми?

Снимката на потребителския ми профил както и останалите снимки, които публикувам на сайта, са публични и достъпни за неговите потребители. Голяма част от сайтовете за запознанства се възползват от този факт и включват в общите условия следната клауза “Публикуваните от теб снимки могат да се използват за маркетингови цели, включително при реклама на предоставяните от сайта услуги, както и да бъдат публикувани във всички публични страници на сайта”.

Отговорност на сайта за нарушения

Сайтовете за запознанства предоставят възможност да се свържа с други хора в ерата на технологиите, но е добре винаги да имам едно наум, защото не се знае кой стои от другата страна на чата. Сайтовете от своя страна, винаги се застраховат като включват в общите си условия клауза, че не отговарят за вреди, претърпени в следствие използването на информация, публикувана от мен. Има какви ли не неприятни случаи, например данните да послужат за измама, кражба, телефонен тормоз и др. Обезщетение за причинени вреди както имуществени, така и неимуществени обаче мога да потърся, ако сайтът неправомерно е разкрил информация за мен на трети лица, нарушавайки общите условия.Важно! Ако моето достойнство бъде накърнено от друг потребител в сайт за запознанства, трябва да потърся лична отговорност не от собствениците на сайта, а от потребителя, който ме е обидил.В случай на съмнение, че някой друг използва потребителското ми име и парола е добре да сменя паролата си или да се свържа с администратора на сайта за съдействие, тъй като сайтът не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат от неправомерното използване на потребителското ми име и парола от трети лица.

Деактивиране на профила - как? Какво се случва с предоставената от мен информация?

Регистрацията в сайт за запознанства представлява сключване на договор при общи условия. Както при всеки договор трябва да е предвидена клауза за прекратяването му. Обикновено клаузата е с наименование “Деактивиране на профила”. Изтриването на регистрацията може да се извърши и от двете страни:

Важно! Какво се случва с личните данни, които съм предоставила на сайта, след като съм деактивирала профила си, зависи от това, какво е записано в общите условия:

Правото е в съавторство с Пенка Попова.[toggles][toggle title="Източници"]Закон за защита на личните данни(ЗЗЛД):чл. 2 - относно целите на обработването на личните данни;чл. 4 и 5 - относно обработването на лични данни;чл. 6 - относно Комисията за защита на личните данни;чл. 23 - относно задължението за защита на личните данни;чл. 36г - относно задължението за съдействие за разкриване на престъпления;пар. 1, т. 1 - относно определението за обработване на лични данни.Закон за електронната търговия (ЗЕТ):чл. 6, ал. 4 - относно рекламните съобщения.Наказателно-процесуален кодекс(НПК):чл. 159 - относно задължението за съдействие при разследване на престъпления.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Стоянов

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си