Развод

След няколко години семеен живот, който не се оказа това, което исках и очаквах, реших да се разведа с моят/а съпруг/а. Казах му/й за това мое решение и му/й предложих да се разведем по взаимно съгласие, тъй като виждах в него/нея същата досада от брака, каквато имаше и у мен. Той/Тя прие, като каза, че така ще бъде много по-бързо и лесно и за двама ни. Ако беше отказал/а, за мен съществуваше възможността да искам развод по исков ред.

Развод по взаимно съгласие

Гражданският брак се прекратява по взаимно съгласие на съпрузите с влязло в сила съдебно решение. За да бъде издадено, то трябва да са налични две условия:

  1. Необходимо е аз и моят/а съпруг/а да подадем молба за развод, подписана и от двама ни, до районния съд. С това изразяваме съгласието си, че и двамата сме съгласни да прекратим брака. В този случай съдът не търси доказателства за това дали бракът е непоправимо разстроен и причините, които са ни накарали да стигнем до това решение. Съгласието трябва да се потвърди и лично пред съда. Ако някой от съпрузите без уважителна причина, не се яви на съдебното заседание, бракоразводното дело се прекратява!
  2. Производството изисква да сключа споразумение със съпруга/та си, в което заедно да уредим последиците от развода. То може да препрати към сключен преди или по време на брака брачен договор, ако в него са уредени тези въпроси. Целта на споразумението е да бъде доброволно уреден спораът по нашата раздяла, в интерес на нашите деца. Законът изисква със споразумението да бъдат разрешени следните въпроси:

Това споразумение е от особено важно значение за имуществените и лични отношения между съпрузите след развода.

Споразумението може да бъде писмено или да бъде заявено в съдебното заседание, където се отразява в протокол. С него могат да бъдат уредени и имуществени въпроси (да се отменят дарения, да се прехвърли собственост върху вещи и имоти, да се извърши делба). За това съдът събира държавна такса. Мерките, заложени в споразумението, могат да бъдат изменяни от съда по молба на всеки от родителите, ако обстоятелствата относно положението на децата съществено се изменят. Законът ми дава възможност да сключа последващо споразумение, което да бъде утвърдено от съда, ако в последствие с бившия ми съпруг/а се съгласим да променим местожителството на детето/децата ни.

Решението, с което се допуска разводът, не подлежи на обжалване!

Как можем да спестим поне 600 лв. адвокатски хонорар и да се разведем по взаимно съгласие? Отговор и информация на Advokatami.bg/razvod.

Развод по исков ред

Имам право да предприема действия, с които да прекратя брака си, ако смятам, че той съществува формално и между мен и съпруга/та ми липсват разбирателство и нормални съпружески отношения. Действията се изразяват в подаване на искова молба до съда, в която трябва да са изложени категорични доказателства за това, че бракът е непоправимо разстроен. За разлика от развода по взаимно съгласие, тук мотивите за прекратяване на брака трябва да се докажат. От значение е да посоча всички факти, които са довели до това непоправимо състояние на брака (изневяра, насилие, фактическа раздяла).

Заедно с исковата молба мога да поискам от съда да се произнесе относно вината за това състояние на брака. Вината има значение за:

Важно е да зная:

Важно е да се консултирам с адвокат специалист. Мога да направя това бързо и лесно с добър бракоразводен адвокат в Кантората на "Пенчев и Ко".[toggles][toggle title="Източници"]

§Семеен кодекс (СК):

чл. 50 СК - относно развод по взаимно съгласие;

чл. 51 СК - относно споразумението при развод по взаимно съгласие;

чл. 49 СК - относно развод поради разстройство на брака;

§Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 330 ал. 2 ГПК - относно последиците от неявяване на един от съпрузите по дело за развод по взаимно съгласие;

чл. 330 ал. 5 ГПК - относно необжалваемостта на съдебните решения за развод по взаимно съгласие;

чл. 322 ГПК - относно задължението на ищеца да посочи всички основания за разстройството на братака;

чл. 329 ГПК - относно разноските по делото;

чл. 320 ГПК - относно правата на бременната съпруга в процедура по развод;

чл. 326 ГПК - относно фамилното име след развод;

Научни статии, монографии и учебници:

§„Облигационно право – Modus studendi“, 7 издание – М. Марков, София 2011г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

21.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си