Правата ми при ползване на лифт/влек

Цяла година чакам почивката в планината - да покараме ски с жената и да се отпуснем. За зла участ обаче тази зима през повечето дни от престоя ни лифтът не работеше, нямаше как да стигнем до ски пистите. Стояхме в салона на хотела и пихме греяно вино. Не съм доволен. Имам ли права при ползване на лифт/влек?

Какви задължения има лифт операторът, от когото съм закупил карта за ползване на ски лифт?

Съгласно закона територията на всички ски писти е общодостъпна за всеки желаещ да покара ски и да поспортува. Да де, ама ако съоръженията, осигуряващи достъпност до ски пистата (лифт/влек) не работят, аз как да стигна? Има ли лифт операторът някакви специфични задължения тук?Има. Той е длъжен да:

  1. поддържа територията на ски пистата, както и въжените линии за достъп до нея в изправно състояние - годни за ползване от туристи срещу заплащане;
  2. предоставя на видно място (информационно табло) актуална информация за състоянието на ски пистата, работното време на съоръженията, по каква причина не работят и т.н.

Кога мога да потърся отговорност от лифт оператора за “неработеното” на лифта/влека? Как да упражня правата си?

С ползването на услугите на съответния лифт оператор аз сключвам договор при общи условия. Общите условия са предварително установени от него клаузи, които трябва да ми бъдат предоставени при закупуване на карта за ползване на ски лифт. Повече за договорите при общи условия мога да прочета тук.В общите условия трябва да са посочени случаите, в които лифт операторът носи отговорност за невъзможността да ползвам въжените линии, както и как ще бъда възмезден за поетите и неизпълнени от него задължения - напр. ще ми се върне част от цената на картата в зависимост от престоя, ще получа предварително фиксирано по размер обезщетение и др. Обикновено е включена и клауза относно уреждането на спорове във връзка с договора - напр. необходимо е да подам оплакване (рекламация) до лифт оператора, в което да посоча в какво се изразява нарушението и да изложа исканията си. Тоест първо да се опитаме да разрешим спора чрез преговори. Важно! Тъй като съм се съгласил с общите условия, аз трябва да ги спазвам. Ако смятам обаче, че правата ми са нарушени, аз мога да потърся правата си като потребител пред компетентния държавен орган - Комисията за защита на потребителите (КЗП).Възможно е и при непосочен в общите условия случай аз да потърся правата си - напр. когато лифтът не работи поради техническа неизправност и неговият ремонт продължава повече от обичайното.

Кога лифт операторът НЕ носи отговорност, че лифтът не работи и аз не мога да използвам ски пистите?

Съгласно закона в определени хипотези лифт операторът не носи отговорност, че не мога да ползвам услугата, за която съм заплатил, а времето си тече и дните от отпуската ми “отлитат”.Най-честата хипотеза е когато достъпът до ски писти и/или лифтовете е изцяло или частично ограничен поради независещи от лифт оператора причини:

Важно! Лифтовете трябва да продължат да работят за тези, които се връщат обратно от ски пистите, освен ако това не създава риск.

Важно! В общите си условия лифт операторът може да посочи изрично негативен списък на случаите, когато не носи отговорност. Той може да определи в него и случаи извън посочените в закона, ако невъзможността за предоставяне на услугата не се дължи на негова вина като напр. ако има прекъсване на електрозахранването.

Кога може да бъде ограничен единствено моя достъп до ски съоръженията?

Уви, може ски лифтовете да работят и другите туристи да се радват на чудесните ски условия, а аз да си стоя и да се сърдя на себе си, че не ме допускат до ски съоръженията. Лифт операторът може съвсем законно да отнеме лифт картата, за която съм си платил и да ограничи достъпът ми до съоръженията, ако нарушавам установените правила в общите условия - напр. карам ски извън установеното работно време или оставам на ски пистата след часа за затваряне. Лифт картата ми може да бъде деактивирана и от ски патрул, когато нарушавам правилата за безопасност напр. карам извън обозначените ски писти, използвам карта на друго лице или фалшифицирана карта; [toggles][toggle title="Източници"]

чл. 154, ал. 1, т. 5 и чл. 157, ал. 1 ЗТ - относно задължението на лифт оператора за поддържане на ски пистите и съоръженията към тях;чл. 151, ал. 1 и 2 ЗТ - относно достъпността на ски пистите.

чл. 2, ал. 1 - 3 - относно достъпността на ски пистите;чл. 12 - относно случаите, в които лифт операторът може да ограничи достъпа до част или цялата ски писта и въжените линии към нея;чл. 18 - относно информационната обезпеченост на ски пистите;чл. 19 - 20 - относно забраната за ползване на лифт/влек при лавинна опасност;чл. 21 - 22 - относно поддържането и обезопасяването на ски пистите;чл. 23, ал. 3 - относно случаите, в които картата ми може да бъде деактивирана от лифт оператора;чл. 27, ал. 2 и 3 - относно случаите, в които картата ми може да бъде деактивирана от ски патрул.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

1.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си